Beheersing kosten buitensport heeft hoge prioriteit.

Op de valreep van 2010 maakte het College de Raad deelgenoot van de ontwikkelingenrondom de oprichting van een rechtspersoon, die het mogelijk maakt de kosten verbondenaan het gelegenheid geven van sport zo laag mogelijk maakt. BTW constructie, gezamenlijke inkoop en het op afstand zetten van beheer zijn middelen daartoe. De bijdrage van Leefbaar 3B-raadslid Wouter Hoppenbrouwer was vooral gericht op zijn zorgen betreffende de stroeve communicatie met de buitensportvertegenwoordigers (ookonderling binnen de sport), het meningsverschil over de wijze van opstarten van de BTW stichting en de discussie aan wie het BTW voordeel toe komt.

De bijdrage van Wouter was vooral gericht op het zoeken naar oplossingen in plaats vanproblemen. Onze suggestie om de twee BTW deskundigen bij elkaar te zetten en dezeaan te vullen met een second opinion deskundige was hiervan een aantoonbaar resultaat.Wethouder Bodbijl gaat ervan uit dat de nieuwe exploitatiestichting buitensport in juli 2011is opgericht. Dat zal een hele uitdaging worden. Wethouder Bodbijl zelf spreekt over eenhoofdpijn dossier en dat zegt dus voldoende over de complexiteit van dit onderwerp.

Als laatste aantoonbaar resultaat is Leefbaar 3B er in is geslaagd – na enig aarzelen vanzowel de voorzitter van de commissie als de wethouder – dat de wethouder maandelijksde commissie Samenleving op de hoogte brengt over de voortgang. De gehele commissiesteunde ons voorstel, omdat ook zij voortgang wil en het beoogde financiële voordeel voorzowel de verenigingen als gemeenten wil oogsten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*