Wordt de nieuwbouw Centrum Bergschenhoek vlot getrokken?

Leefbaar 3B raadslid Hans Dirkzwager heeft een hele goede poging gedaan de op eendoodspoor zittende nieuwbouwplannen van het centrum van Bergschenhoek vlot te trekken.Hij kreeg daarbij steun van alle fracties. Wethouder Jan den Uil gaat zich met volle krachtinzetten om de Rabobank te wijzen op de gemaakte afspraken en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Begin november 2010 stelde Hans Dirkzwager in de commissie Ruimte een simpele vraagover de nieuwbouwplannen. Het heeft even geduurd maar het college stuurde daags voor decommissie vergadering van 12 januari 2011 een brief waarin de stand van zaken betreffendede nieuwbouw Centrum Bergschenhoek is beschreven.

Hans heeft in zijn spreekbeurt de geschiedenis aangegeven vanaf 2003 tot en met heden,waaruit blijkt dat Rabo vastgoed en haar dochtermaatschappij Bouwfonds zich niethouden aan afspraken gemaakt met de gemeente. Eigenlijk kunnen we vaststellen dat deRabobank gewoon lak heeft aan contracten en daarin genoemde data. Het probleem isdat ons bestuur tot nu toe ook geen pogingen heeft gedaan om een vastgestelde boete teinnen. Het ligt natuurlijk ook wel problematisch daar het grootste gedeelte de grond van de dorpsvernieuwing eigendom is van de Rabobank.

De wethouder beloofde dat hij de raad op korte termijn volledig zal informeren hoe éénen ander in 2003 is afgesproken tussen gemeente en Rabobank. Tot slot gaf HansDirkzwager aan, dat zodra de historische informatie beschikbaar is, met een motie tekomen ter ondersteuning van de wethouder, waarin de Rabobank op haar maatschappelijkverantwoord ondernemen wordt gewezen. Het doel is dat de Rabobank op korte termijn de nieuwbouwplannen met gezwinde spoed opstart. Bijna alle fracties gaven later aanbetrokken te willen worden bij het voorbereiden van de motie.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*