HSL – Na 6 jaar strijden eindelijk succes!

Together+Leefbaar3bBrief van de voorzitter Stichting Stop Geluidsoverlast HSL aan alle sympathisanten van de stichting

Zoals U wellicht in de regionale bladen heeft kunnen lezen is er overeenstemming over een concept plan met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) over de maatregelen tegen de geluidsoverlast van de HSL in Lansingerland.

Hoe tot stand gekomen

Na de heftige bewonersvergadering in ’t Manneke op 5 maart van dit jaar, is er op voorstel van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, een co-creatiegroep gestart, waarbij alle partijen op voet van gelijkwaardigheid werkten aan de oplossingen. In de groep waren vertegenwoordigd het ministerie van I&M, Prorail, TNO, de Gemeente Lansingerland, enkele bewoners en de Stichting. Dit was een voor Nederland uniek proces; een succesvolle vorm van burgerparticipatie! Minister Schultz heeft al laten weten dat dit een voorbeeld kan zijn voor het oplossen van problemen bij andere infrastructurele projecten.

lees meer

Het hele proces heeft enkele maanden in beslag genomen, vandaar dat we u nu pas kunnen berichten. Dit nam meer tijd in beslag dan gepland. Maar het resultaat is boven verwachting! Volgens berekeningen van TNO en ingenieursbureau Movares gaan de afgesproken maatregelen 6 à 10 decibel vermindering van het geluid opleveren in de verschillende wijken van Berkel en Rodenrijs en 2 à 3 decibel in Bergschenhoek, waar praktisch geen overlast was (ter info: 3 dB is een verdubbeling van het geluid). Over de oplossing voor de complexe situatie in Kruisweg wordt nog nader overleg gevoerd door het ministerie, gemeente en de provincie.

Welke maatregelen

De maatregelen houden in dat alle bestaande schermen absorberend gemaakt worden, zodat er geen reflectie naar de woonwijken meer kan optreden. Op de plekken waar geen schermen stonden, worden “de gaten gedicht” en er wordt een nieuw hoog scherm geplaatst in het noordelijke deel van Lansingerland.

In het komende aanbestedingstraject zal geprobeerd worden, door nog slimmer gebruik te maken van het budget van € 37,5 miljoen, de effecten verder te optimaliseren. Dit is een harde afspraak die met het ministerie gemaakt is.

De Stichting hecht sterk aan een goede landschappelijke inpassing, vooral in het Annie M.G. Schmidtpark. Dus zoveel mogelijk laten begroeien en wegplanten van de nieuwe schermen.

Hoe nu verder

Op 1 oktober 2015 komt staatssecretaris Mansveld met een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze de maatregelen, ook voor de andere tien gemeenten langs het HSL tracé, zal aankondigen. Daarna start Prorail de ontwerp- en aanbestedingsfase. De Stichting zal ook hierbij betrokken worden, evenals de gemeente Lansingerland (Welstand e.d.). Voordat alles uitgevoerd is, zullen we waarschijnlijk wel twee jaar verder zijn, maar we heffen de Stichting niet op voordat het gehele project gerealiseerd is.

Het bestuur van de Stichting (en de denktank) is heel blij met het behaalde resultaat, waardoor de leefbaarheid in Lansingerland sterk zal verbeteren. Tenslotte willen we u heel hartelijk bedanken voor alle morele en financiële steun die u ons de laatste jaren heeft gegeven. We hebben daarmee onder andere deskundigheid in kunnen kopen, waardoor we in de besprekingen goed beslagen ten ijs zijn gekomen. Met name onder andere de deskundigheid van ir. Willem Bos.

Als er belangrijke dingen gebeuren, zullen we u natuurlijk inlichten, maar niet meer zo frequent als de afgelopen jaren, omdat er nu vooral door anderen aan de oplossing gewerkt gaat worden!

Met een vriendelijke groet,

namens het bestuur

Loeky van der Horst

voorzitter Stichting Stop Geluidsoverlast HSL

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*