Geef uw mening over verkeer in Berkel (o.a. de palen)

Hoe blijft Berkel Bereikbaar?

Voor de herziening van het Mobiliteitsplan voor Berkel zijn we nu beland in fase 2: er zijn verschillende varianten ontwikkeld voor de verkeersstructuur van Berkel. De gemeente is benieuwd naar de meningen van de inwoners en andere belanghebbenden over deze varianten. Op welke manier kunt u uw mening geven?

Informatiebijeenkomst 14 april

Op dinsdag 14 april a.s. organiseert de gemeente van 19.30 – 22.00 uur in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst. Hier kunnen inwoners en andere belanghebbenden de varianten bekijken, vragen stellen en hun mening geven over de voorgestelde maatregelen. We starten de avond met een presentatie in de raadzaal. Daarna kunnen inwoners langs panelen met de varianten lopen en de deskundigen om een toelichting vragen.

lees meer

Geef uw mening via de website

Ook kunt u van 8 tot 21 april reageren op de varianten en de bijbehorende maatregelen door de enquête in te vullen via www.lansingerland.nl/berkelbereikbaar. De reacties worden meegenomen bij de bespreking van de varianten in de Commissie Ruimte van dinsdag 12 mei om 20.00 uur. Als u geïnteresseerd bent, dan kunt u deze commissievergadering in het gemeentehuis bijwonen.

Uitvoerbaarheid varianten

Naast informatie over het draagvlak kijken we vervolgens of de varianten met de bijbehorende maatregelen uitvoerbaar zijn. Dit hangt o.a. af van de kosten, verkeers- en milieueffecten, verkeersveiligheid, technische en juridische aspecten en bereikbaarheid voor hulpdiensten en vrachtverkeer. De varianten worden hierop doorgerekend en getoetst. Dit resulteert in een advies met een voorkeursvariant dat door het college van B&W wordt besproken.

Voorkeursvariant

Hierna leggen we de voorkeursvariant ook aan de inwoners en andere belanghebbenden voor. Vervolgens bespreekt de commissie Ruimte dit concept-Mobiliteitsplan en uiteindelijk wordt het plan door de gemeenteraad vastgesteld. Naar verwachting ligt er dan eind 2015/begin 2016 een nieuw Mobiliteitsplan voor Berkel.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*