Fractie

Idylles scheppen

Het burgerinitiatief “Idylles scheppen”, stond deze week op de agenda van de commissie Ruimte. De bedoeling van het burgerinitiatief is om door het planten van bollen en zaden waar vlinders en bijen op afkomen een […]

Fractie

Beeldkwaliteit componistenbuurt

Bestemmingsplannen worden om de tien jaar bijgesteld en het bestemmingsplan voor de componistenbuurt in Berkel en Rodenrijs was nu aan de beurt. Een dertiental wijzigingen was nodig. Het beeldkwaliteitsplan is tot stand gekomen in nauwe […]

Fractie

Mobiliteitsplan Berkel Centrum/Noord

De gemeenteraad heeft begin december 2015 besloten het voorlopig voorstel van het college betreffende de verkeerscirculatie in Berkel Centrum en Noord te gaan behandelen volgens het BOB-model. BOB is de afkorting van Beeldvorming, Oordeelsvorming en […]