Aangepaste invulling van motie “waarstaatjegemeente”

WSJGBij de behandeling van de kadernota heeft Leefbaar 3B een motie ingediend met als titel Waarstaatjegemeente.nl . De kern van deze motie is dat onze Gemeente op de website www.waarstaatjegemeente.nl op transparante wijze haar prestaties vergelijkt met andere gemeentes en op basis hiervan:

  • verslag doet aan onze inwoners en
  • analyseert of bijstelling van beleid in de organisatie noodzakelijk is.

Deze motie is indertijd door de gehele raad aangenomen.

De verantwoordelijke wethouder, Simon Fortuyn, heeft per brief aan de gemeenteraad voorgesteld om het doel van de motie in eerste aanleg op een andere manier na te streven. De overwegingen van het college zijn de kosten en de thans nog beperkte vergelijkbaarheid door de geringe deelname van andere gemeenten. Verwacht wordt bovendien dat op afzienbare termijn er nadere voorschriften van de rijksoverheid komen om goede vergelijkingen tussen gemeenten te maken. Het college stelt voor om die voorschriften af te wachten en bij de jaarrekening een overzicht van resultaten van onlangs gehouden onderzoeken te presenteren. Het burgerpanel kan ook worden ingezet om een beeld te krijgen van de stand van zaken.

De commissie Algemeen Bestuur liet zich door de argumentatie van de wethouder overtuigen.

Omdat het instrument www.waarstaatjegemeente.nl naar verwachting op een later tijdstip opnieuw in beeld zal komen hebben Leefbaar 3B en CU het college verzocht om zo veel mogelijk aan te haken op de onderwerpen en vraagstellingen van waarstaatjegemeente.nl, zodat we in een later stadium met geringe kosten de profielen kunnen invullen.
Leefbaar 3B heeft wel alvast een voorzet gedaan voor de onderwerpen waar onze Gemeente dit jaar mee aan de slag moet gaan:

  • Veiligheid (Hoe schoon en veilig ervaart u onze Gemeente?),
  • Dienstverlening
  • Jeugd (zorg en overlast)

Heeft u onderwerpen die u graag met onze fractie wilt bespreken: meld ze aub via 06-19852233.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*