Mobiliteitsplan Berkel Centrum/Noord

Mobiliteitsplan_Leefbaar3bDe gemeenteraad heeft begin december 2015 besloten het voorlopig voorstel van het college betreffende de verkeerscirculatie in Berkel Centrum en Noord te gaan behandelen volgens het BOB-model. BOB is de afkorting van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming.

Afgelopen dinsdag is in het gemeentehuis een presentatie gegeven over het Mobiliteitsplan en na afloop hebben inwoners veel vragen gesteld over het plan. Het tijdpad ziet er verder als volgt uit: lees meer

  • Donderdag 11 februari 2016, aanvang 20:00 uur, is in het kader van de beeldvorming een hoorzitting georganiseerd, waarbij inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties hun mening kunnen geven over het onderzoek van Grontmij Nederland B.V. en de voorlopige voorstellen van het college. Vervolgens is het mogelijk met de raadsleden in gesprek te gaan.
  • Dinsdag 15 maart 2016, aanvang 20:00 uur zullen de politieke partijen in de vergadering van de raadscommissie Ruimte zich in het openbaar een oordeel vormen over de te nemen maatregelen waarbij, naar aanleiding van de hoorzitting, zeker wijzigingen ten opzichte van het voorlopige voorstel van het college zullen worden voorgesteld.
  • Donderdag 31 maart 2016 zal de gemeenteraad van Lansingerland een besluit nemen over de te nemen maatregelen. Als veel aanpassingen en uitgebreide nadere argumentaties nodig zijn is het mogelijk dat besluitvorming in de raad van donderdag 21 april 2016

Wat is het BOB-model?

Beeldvorming

Het proces begint, na het voorlopig voorstel van het college, bij de beeldvorming. In deze fase kunnen inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties hun mening mondeling en schriftelijk geven aan de raadsleden. Dit gebeurt in een openbare hoorzitting en/of via een openbare inloopbijeenkomst, waarbij aan een aantal tafels nadere uitleg gegeven wordt en aan raadsleden de mening gegeven kan worden. Bij de inloopbijeenkomst kan ook met de raadsleden in gesprek gegaan worden.

Oordeelsvorming

Naar aanleiding van de beeldvorming, de gedane onderzoeken, eventuele peilingen en het voorlopig voorstel van het college moeten de raadsleden zich een oordeel gaan vormen. Tijdens een discussie wordt in het openbaar in een vergadering van de raadscommissie een politiek oordeel gevormd door de verschillende fracties in de gemeenteraad.

Besluitvorming

Besluitvorming is daarna de laatste fase van het BOB-model. In de raadsvergadering wordt het definitieve besluit genomen. Hierbij is het heel goed mogelijk dat het oorspronkelijke voorstel van het college er anders uitziet dan wat uiteindelijk wordt besloten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*