Realistisch Duurzaam moet realistisch zijn

Duurzaam_Leefbaar3b-LansingerlandTijdens de commissie vergadering Ruimte is de startnotitie Realistisch Duurzaam besproken. Duurzaamheid wordt wereldwijd een steeds belangrijker begrip. Dus ook in Lansingerland. Over wat we verstaan onder duurzaam moeten we het wel eens zijn stelde Leefbaar 3B raadslid Leon Erwich vast. Duurzaamheid is iets waar je niet meer omheen kunt en is de verantwoordelijkheid van iedereen, niet alleen van de overheid. Maar wat betekend dat dan, duurzaamheid.

Communicatie over wat eigenlijk duurzaamheid inhoudt, is erg belangrijk. Als je goed wordt geïnformeerd hoe je zelf duurzaam kunt zijn, word je vanzelf gestimuleerd om je er naar te gedragen. Met discussies over het klimaat en CO2 krijg je de neuzen niet dezelfde kant op. Daarmee krijg je een grote groep niet gemotiveerd.

lees meer

Wel met het gegeven dat fossiele brandstoffen schaarser worden, dat spreekt veel meer aan en is concreter. Daar moeten we ons op richten en dat leidt veel meer tot duurzaam gedrag.

Leefbaar 3B vindt dat duurzaamheid een structureel en vanzelfsprekend aspect moet worden bij alles wat de gemeente doet. Bij elk raadsvoorstel moet duurzaam als een vast item worden opgenomen. Hiermee wordt het een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Bij natuurlijke vervangingsmomenten moet duurzaam vervangen een must zijn.

Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een ideaal evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen. De definitie hierover van de VN-commissie Brundtland is: “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

Wat Leefbaar 3B betreft kan het college verder gaan met het opstellen van het actieprogramma, waarin concrete, realistische, haalbare voorstellen moeten komen voor de korte en de lange termijn. Communicatie met en betrekken van inwoners van Lansingerland en met name ook de jeugd bij het actieprogramma vindt Leefbaar 3B van groot belang, want duurzaam doe je niet alleen, dat doe je samen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*