Visie “Lansingerland Duurzaam” vastgesteld

De gemeenteraad heeft de visie “Lansingerland Duurzaam” vastgesteld. Er ligt een hele goede visie hoe we in Lansingerland om zullen gaan met duurzaamheid.

Ten opzicht van de oorspronkelijk tekst heeft de raad twee wijzigingen aangebracht. Op voorstel van Leefbaar 3B is in de visie opgenomen dat de gemeente zich maximaal zal inspannen om de uitstoot van CO2 in 2030 in onze gemeente fors te hebben verminderd. Het wijzigingsvoorstel van D66, dat er ook in onze gemeente snellaadstations en parkeerlaadstations met hoge capaciteit moeten komen, heeft Leefbaar 3B mede ingediend.

Het is belangrijk dat die faciliteiten in Lansingerland aanwezig zijn. Naar verwachting zal de komende jaren twee à drie jaar er een sterke stijging van het aantal elektrische auto’s zijn. Er komen tweedehands elektrische auto’s op de markt en elektrische auto’s in het goedkope segment dienen zich aan. Deze snellaadstations zullen dan heel erg nodig zijn om de druk op het aantal laadpalen in de woonstraten te verlichten. In financiële zin zal de gemeente geen rol spelen. Wel zal de gemeente de markt helpen bij het vinden van geschikte locaties en het verlenen van de omgevingsvergunning. Lees Meer

Op voorstel van de ChristenUnie wordt het college van B&W opgeroepen dat de energietransitie voor iedereen mogelijk moet zijn. Deze tekst in motie komt van Leefbaar 3B en is ook uitgesproken in de raadscommissie van 2 juli: “Voor iedereen in Lansingerland moet de energietransitie betreffende hun woning haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn.”

Leefbaar 3B vindt dat onze gemeente het landelijk tempo van het Klimaatakkoord moet volgen. GroenLinks wil dat alles in Lansingerland veel sneller gaat dan afgesproken in het klimaatakkoord, maar ziet niet in dat dat volstrekt onmogelijk is. Leefbaar 3B wil en kan lokaal niet vooruitlopen op wat in het Klimaatakkoord staat.

De belangrijkste punten in de visie “Lansingerland Duurzaam” zijn:

  • De energietransitie – verwarming/verlichting van de woning en het vervoer;
  • De circulaire economie – minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen. Van afval naar grondstof is daarmee een voorbeeld hoe om te gaan met ons huishoudelijk afval;
  • De klimaatadaptatie – Meer groen en meer wateroppervlak (= waterberging) om naast hitte en droogte ook wateroverlast de baas te kunnen zijn.

Twee à drie keer per jaar zal de gemeenteraad de uitvoeringsprogramma’s van de visie “Lansingerland Duurzaam” bespreken.

Tot slot gaf Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk aan dat draagvlak bij inwoners en bedrijven nodig is om lokale klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Iedereen weet dondersgoed hoe je anders moet gaan handelen om CO2 uitstoot te verminderen, wat je moet doen om de klimaatverandering gunstig te beïnvloeden. Laten ieder de hand in eigen boezem steken en zelf zijn eigen CO2 footprint verkleinen. De gemeente kan via communicatie en voorlichting daar extra aandacht en hulp voor geven.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*