College struikelt over onhandig voorstel

Struikelgevaar_Leefbaar3bVoortvarendheid is één van de deugden van het huidig college van B&W maar het kan ook te veel van het goede zijn. Een voorbeeld is een voorstel tot verkoop van gemeentelijke gebouwen, die niet meer worden gebruikt dan wel overbodig worden, als gekomen wordt tot een meer efficiënte wijze van verhuur aan verenigingen. Waren in de raadscommissie de PvdA en Neeleman er duidelijk op uit het hele proces op de lange baan te schuiven, de andere fracties ondersteunden nut en noodzaak van het voorstel. Dat gaat echter uit van situaties waarin in goed overleg met de huidige gebruikers alternatieve mogelijkheden werden gevonden, maar óók van situaties waarin dat overleg nog druk gaande is of nog moet beginnen en dat gaat een aantal fracties waaronder Leefbaar 3B te ver.

lees meer

Ook een niet onderbouwde kredietaanvraag maakt onderdeel uit van het voorstel. De commissie sprak er twee uur over en kwam er niet uit, ten dele ook door onbekendheid van commissieleden met de gebouwen waarover werd gesproken en er duidelijk moeite was met een niet onderbouwd financieel voorstel.

De terechte gebruikelijke vraag van commissie voorzitter aan het eind van de discussie of het voorstel zo naar de gemeenteraad kan gaan, leidde tot de conclusie van Leefbaar 3B woordvoerder Kees Heugens dat het college eerst aanvullend werk zal moeten verrichten, omdat het anders slechts een herhaling van zetten zal worden. Steun van andere commissieleden leidde er toe dat dit laatste zal gaan gebeuren. Het voorstel zal niet in de komende raad ter besluitvorming besproken worden, maar het college zal op enig moment met een aangepast voorstel komen.

Het standpunt van Leefbaar3B in de hele materie is, dat waar in goed overleg en instemming van verenigingen alternatieven mogelijk zijn, tot verkoop kan worden over gegaan. Daar waar dat nog niet het geval is, moet voorkomen worden dat verenigingen op straat komen te staan. Tevens moeten de financiële plannen zorgvuldiger worden geraamd dan in dit voorstel het geval is.

2 Comments

  1. Het kan niet zo zijn dat de inwoners niet de dupe gaat worden doordat het college inderdaad te snel tot verkoop over gaan vanwege de kosten posten en het bezuinigen.
    Kijk wat er in Rdam gebeurt waar het college daar diverse club gebouwen sluiten en daardoor o.a.oudere hun plekje kwijt raken maar ook zeker denkend aan de jongeren.
    Ik ben het met leefbaar3B eens dat er goed gekeken moet worden wat er moet gebeuren met de verenigingen die door deze maatregelen nergens anders terecht kunnen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*