Fractie Leefbaar 3B heeft zorg over toekomst vastgoedbeleid

Vastgoed_LansingerlandDe gemeenteraad wordt al sinds jaar en dag geconfronteerd met het feit dat de verenigingen klagen over te hoge huren en het voortbestaan van wat met zorg is opgebouwd en een belangrijke functie vervult, verloren dreigt te gaan omdat de kosten niet langer zijn op te brengen. Vanuit de fractie van Leefbaar 3B is in het verleden herhaaldelijk aangedrongen om de gemeentelijke accommodaties en de daarop te berekenen huurprijzen voor verenigingen te baseren op de werkelijke waarde van de gebouwen in het economische verkeer en om van daaruit te bekijken in hoeverre de huren op te brengen zijn voor verenigingen en instellingen, die voor de Lansingerlandse gemeenschap van belang zijn. lees meer

Dat wat het college nu heeft gepresenteerd is niet meer dan een gedeeltelijke verbetering, die voor sommige verenigingen en instellingen dusdanig nadelig lijkt uit te vallen dat pure uitvoering van deze uitgangspunten -waarvan het effect nog niet bekend is- naar het oordeel van Leefbaar3B woordvoerder Kees Heugens niet reëel is. Tegelijkertijd is sprake van mogelijke verkoop van gemeentelijke maatschappelijke accommodaties. De vraag kan worden gesteld of verkopen in het verleden wel altijd in financieel opzicht verantwoord waren. Leefbaar 3B en het CDA hebben gemeenschappelijk zowel een amendement als een motie ingediend op de gedane collegevoorstellen. Het amendement behelsde dat de jaarlijkse vaststelling van toe te kennen subsidies en voornemens tot verkoop van gemeentelijke accommodaties vooraf de instemming van de gemeenteraad moeten hebben. Dit voorstel haalde helaas geen meerderheid en werd dan ook niet overgenomen. De motie van Leefbaar 3B en het CDA, waarin het college wordt opgedragen om bij financiële problemen van verenigingen in overleg naar oplossingen te zoeken en daarover te rapporteren aan de gemeenteraad, kreeg wel een meerderheid. De beide zaken zullen zeker weer aan de orde komen bij de behandeling van een in het voorjaar van 2015 door het college uit te brengen nota.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*