Aanpak college nieuwe wetgeving zorg krijgt goedkeuring raad Lansingerland

zoek_dekkingDe gemeenteraad sprak zich tijdens de vergadering waarin het voorgenomen beleid met betrekking tot de nieuwe wetgeving werd behandeld unaniem en met waardering uit voor de wijze waarop het college van B&W alle voorbereidingen heeft getroffen. De materie is bekend. Tal van wetgeving met betrekking tot de zorg komt per 1 januari 2015 in handen van de gemeentebesturen met alle onzekerheid betreffende de uitvoering tot gevolg hebbend en onzekerheid over de financiële consequenties die dit voor de gemeenten zal hebben.

Zien verschillende  fracties de komende ontwikkeling met een gerust hart tegemoet, het zijn met name de fracties van het CDA en Leefbaar 3B die wat dat betreft een minder zonnig toekomstbeeld hebben. Namens Leefbaar 3B wees Kees Heugens er op dat VVD en PvdA, die hevige kritiek hebben op de begrotingspost waarin € 300.000 wordt gereserveerd voor nieuw beleid, hier nog wel eens blij mee kunnen zijn, als de door de wethouder gegeven toezegging dat iedereen de zorg die hij nodig heeft ook zal krijgen, niet uit de daarvoor bestemde middelen kan worden bekostigd. De praktijk kan nog wel eens uitwijzen dat noodgedwongen een deel van die reservering moet worden aangesproken om die garantstelling te kunnen waarmaken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*