Op 31 maart 2016 besluit de raad over het Mobiliteitsplan

mobiliteitsplanIn het najaar van 2015 heeft de raad besloten het Mobiliteitsplan te behandelen volgens het BOB-model. BOB is de afkorting van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. De beeldvorming voor de raadsleden heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden door onder andere een hoorzitting en individuele gesprekken met inwoners. De oordeelsvorming heeft plaatsgevonden in de vergadering van de commissie Ruimte van 15 maart (zie artikel van verleden week 20 maart 2016 op deze site). De fase van de besluitvorming is deze week in de vergadering van de gemeenteraad van donderdag 31 maart.

Een aantal fracties, waaronder Leefbaar 3B, hebben in de commissievergadering wijzigingsvoorstellen (amendementen) aangekondigd. De amendementen zullen veelal het gevolg zijn van wat inwoners hebben aangereikt ter verbetering van het mobiliteitsplan.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*