Boerderij Koot

–       Uniek project
–       Woon-zorg
–       4 gehandicapte inwoners
strijdt met
–       Bedrijventerrein
–       24/09/2003 onherroepelijk
Blijkbaar was het idee van een woon-zorg boerderij bij de verkoop van het land van Koot nog niet in zicht.Dat is jammer, omdat bij de verkoop-koop onderhandelingen dit nadrukkelijk een rol zou hebben gespeeld om de gronden voor Oude Land te kunnen verwerven.
Naar verwachting zal minimaal de komende 30 jaar de boerderij een woonfunctie behouden.
Bedrijven er omheen zullen zich moeten houden aan het bestemmingsplan dat een woonfunctie toelaat.
De beperkingen (zoals nu omschreven in het BP) zullen naar inschatting minimaal 30 jaar van kracht zijn.
Het college van B&R heeft de kool en de geit gespaard in 2003. Een duidelijke keus had gemaakt moeten worden.
De gehele boerderij inclusief de woning en schuren kopen (ook al moet het d.m.v. onteigening gebeuren of je geeft woonfunctie aan de boerenwoning + schuren zonder beperkingen.
Nu zitten wij met de gebakken peren.
Afwegende dat het beoogde BP pas over minimaal 30 jaar kan worden geëffectueerd aan de ene kant van de schaal en aan de andere kant dit unieke project, stelt de fractie van Leefbaar 3B voor het in het BP mogelijk te maken de boerenwoning met schuren een woon-zorg functie te geven, dus met nachtvoorziening.
Wij verzoeken het college de wijziging van het BP voor te bereiden en aan de raad aan te bieden ter besluitvorming.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*