Leefbaar 3B verzet zich tegen stopzetten rapportage ambulance-aanrijtijden door VRR

Leefbaar 3B heeft tijdens de commissie AB vergadering van 5 april 2023 de andere fracties in Lansingerland gevraagd om met hen mee te denken over het besluit van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) om te stoppen met het rapporteren van de aanrijtijden van ambulances binnen de gemeente. Eerder heeft de raad van Lansingerland in een gemeenschappelijke zienswijze aan de VRR gesteld dat de aanrijtijden van ambulances in Lansingerland ver onder de norm lagen en verbeterd moesten worden.

Leefbaar 3B woordvoerder Terry Duivesteijn benadrukt dat het niet aan de ambulancemedewerkers ligt, maar aan beleidskeuzes zoals postlocaties en bezettingsregels dat de norm niet gehaald wordt. Deze 15-minuten norm is wettelijk vastgesteld en ook al geeft de VRR steeds aan dat deze norm verouderd is of niet wetenschappelijk onderbouwd, blijft dit simpelweg een wettelijke verplichting.

De VRR heeft het rapporteren van de aanrijtijden ambulancezorg nu eenzijdig stopgezet en dit niet vooraf per brief aan de gemeente bekendgemaakt, maar terloops in een nieuwjaarstoespraak van de directeur wereldkundig gemaakt. Wij zijn van mening dat dit geen zorgvuldig proces is en vragen ons af of onze belangen wel goed behartigd worden door de VRR.

Leefbaar 3B is van mening dat het stopzetten van de rapportage de gemeente de enige manier ontneemt om de prestaties van de hulpdiensten te controleren en indirect inzicht te hebben in de hulpverlening bij acute zorg voor inwoners. Het is dan ook teleurstellend dat de VRR dit besluit heeft genomen: het stopzetten van de rapportage is geen oplossing voor het onderliggende probleem, namelijk dat onze gemeente als randgemeente niet zo goed scoort op de aanrijtijden als zou moeten.

Leefbaar 3B riep de andere fracties op om mee te denken hoe we het stopzetten van de rapportage kunnen tegengaan, in ieder geval tot er een beter alternatief beschikbaar is. Alle fracties zijn het erover eens dat een nieuwe, kwalitatief betere, rapportage er moet komen. Het aangekondigde toetsingsinstrument met 26 kwaliteitsnormen lijkt een prima alternatief, maar voorlopig kan de gemeente(raad) helemaal niets monitoren. Veruit de meeste fracties zijn het eens dat de VRR dit proces niet zorgvuldig heeft gevolgd en het lijkt erop dat er een meerderheid is om dit ook zo aan de VRR te communiceren.

De burgemeester heeft op verzoek van onze fractie toegezegd om ons ongenoegen aan de VRR te communiceren. Leefbaar 3B wacht voor nu een aangekondigde brief met toelichting over het stopzetten af. Ook kijken wij uit naar de reactie op het bericht dat de burgemeester aan de VRR zal sturen. Mogelijk onderneemt Leefbaar 3B vervolgstappen als een controlemiddel voor onze raad uitblijft.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*