BASISBANEN


Tijdens de commissievergadering Samenleving van 6 april jl. heeft de PvdA nogmaals het onderwerp
‘Basisbanen’ op de agenda gezet. Dat snappen we, want het was de laatste commissievergadering
van Petra Verhoef en ze heeft dit onderwerp al meermaals vurig op tafel gelegd. Daarbij is het een
landelijk item voor de PvdA. Voor Leefbaar 3B zijn overigens alle goede landelijke onderwerpen zeker
voor de lokale politiek bespreekbaar, maar ook tijdens deze vergadering heeft de PvdA ons er niet
van kunnen overtuigen dat Basisbanen een goede aanvulling zijn op alle re-integratiemaatregelen die
er al zijn in Lansingerland.

Even ter verduidelijking: er is nog geen eenduidige definitie van een basisbaan. Er lopen landelijke
pilots in een aantal grote steden, maar er is nog geen wettelijke basis. In beginsel is de bedoeling van
een basisbaan, mensen met een bijstandsuitkering die geen kansen op de reguliere arbeidsmarkt maar wél arbeidspotentieel, hiermee aan een baan te helpen. Gemeenten bieden met
basisbanen de mogelijkheid voor deze doelgroep om (voor minimaal 32 uur per week…)
maatschappelijk actief te zijn, met alle positieve gevolgen van dien.

Leefbaar 3B staat altijd klaar voor de roep om hulp van mensen die geholpen moeten worden.
Zo ook op het gebied van mensen die al langdurig zonder werk thuis zitten met een
bijstandsuitkering en die graag willen werken. In Lansingerland zijn er 761 personen die een uitkering
ontvangen. 336 daarvan zitten al langer dan 5 jaar in deze situatie (vaak ouder dan 55 jaar of met
chronische gezondheidsklachten). We moeten er inderdaad alles aan doen om de mensen uit deze
groep te helpen die nog kúnnen werken of deelnemen aan de maatschappij. Het gaat immers niet
alleen om werk en inkomen, maar ook om de grote sociale aspecten die er achter liggen.

Echter in onze ogen gebeurt er al bijzonder veel op het gebied van re-integratie en activatie.
Denk aan:
het werkfit traject, jobcoaching, het activeringstraject, het ondersteunen van werkgevers die een
bijdrage willen leveren, dagbesteding, beschut werk, het scholingstraject, werkstage, het
vrijwilligerswerkplein, taaltrajecten of ondersteuning via de consulent bij aanvragen naar
uitgangspremie of belastbaarheidsonderzoek.

Tijdens de commissievergadering heeft de PvdA aan de overige fracties gevraagd of ze basisbanen
voor Lansingerland als een zinvolle aanvulling zien op het bestaande re-integratie instrumentarium.
Bij monde van Marjolein Gielis heeft Leefbaar 3B geantwoord dat we dit vooralsnog niet als een
zinvolle aanvulling zien. Laten we eerst de uitslag afwachten van de pilots die er nu in een aantal
grote gemeenten lopen. Overigens allemaal grote gemeenten als bijvoorbeeld Tilburg of Groningen,
die volgens ons niet vergelijkbaar zijn met het kleinschaligere Lansingerland. Daarbij is het een
bijzonder duur proces en denken wij dat er op dit moment kennis en mankracht ontbreekt om een
dergelijk proces volwaardig te begeleiden. Met nogmaals de opmerking dat het om een relatief kleine doelgroep gaat, waar al volledige focus op ligt en waarvoor al veel instrumentarium aanwezig is.

Leefbaar 3B vindt het om die reden ook niet noodzakelijk dat het college het onderwerp basisbanen op korte termijn op de agenda zet als een belangrijk re-integratie instrument.
Uit de commissie kwamen echter wel veel vragen naar voren en we kunnen ons vinden in het
voorstel, om een keer een beeldvormende avond over dit onderwerp te organiseren. Dat schept meteen veel duidelijkheid over de huidige situatie en de te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*