Hoe gaan we van burgerparticipatie een succes maken?

Afgelopen commissievergadering Algemeen Bestuur, woensdag 10 maart 2023, stond de conceptvisie Burgerparticipatie op het programma. Dit is de visie van de gemeente Lansingerland over hoe zij samen wil werken met inwoners. Het bestuur wil een overheid zijn die samen besluiten voorbereidt met inwoners, en daarbij ook rekening houdt met hun meningen en ervaringen. De visie is tot stand gekomen na input van raad, college en inwoners. De visie benadrukt zeven kaders waar binnen burgerparticipatie dient te verlopen: Inclusie, Transparantie, Efficiency, Uitwisseling, Democratische vaardigheden, Zeggenschap, Betrouwbaar en voorspelbaar.

Voor Leefbaar 3B kan burgerparticipatie niet ver genoeg gaan. Dat is namelijk een van de grondbeginselen van onze partij. Alle initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van een directe democratie, zodat inwoners meer invloed op de besluitvorming krijgen, worden door Leefbaar 3B omarmd. Daarom zijn wij ambitieus om van burgerparticipatie een succes te maken. Voor ons telt dan ook de vraag: gaan we met behulp van deze conceptvisie, van burgerparticipatie een succes maken?

Vooralsnog ziet Leefbaar 3B geen problemen met de conceptvisie. Hiervoor benoemde woordvoerder Terry Duivesteijn drie argumenten:
1 – het stuk is compleet: het omvat theoretisch alles over burgerparticipatie dat je maar kunt verzinnen
2 – het succes van burgerparticipatie hangt niet af van de visie, maar van de uitvoering
3 – deze conceptvisie biedt ruimte om de meest betrokken vorm van participatie mogelijk te maken

Voor Leefbaar 3B is vooral het uitvoeringsprogramma van belang dat opgesteld gaat worden om deze visie in de praktijk te verwezenlijken. Want aan theorie hebben onze inwoners niks: die willen betrokken en serieus genomen worden. Daarom vroegen we de wethouder ons nauw te betrekken bij de ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma, zodat we van burgerparticipatie een zo groot mogelijk succes kunnen maken.

Het staat namelijk buiten kijf dat er op het gebied van burgerparticipatie nog belangrijke stappen te nemen zijn. Zo voelen inwoners zich nog steeds niet serieus genomen in het traject van de Driehoek Noordpolder. Ook rondom projecten als de Snip in Bleiswijk dient een zorgvuldig participatietraject te worden doorlopen, niet alleen in de zin van informeren en raadplegen, maar ook dat alle inwoners de juiste gereedschappen aangereikt krijgen. Zo waren er slechts 4 officiële zienswijzen op de Snip ontvangen, maar regende het reacties op sociale media. Hoe zorgen we er in het vervolg voor dat ongeruste inwoners hun zorgen kunnen overbrengen aan het gemeentebestuur?

Wij roepen daarom het college ook op om nú al de visie in de geest van deze conceptvisie te gaan handelen, dus ook op gebied van uitwisseling, democratische vaardigheden en zeggenschap. Laat deze visie niet bij een papieren tijger blijven, maar pas het toe in de praktijk.

Tweede termijn woordvoering T. Duivesteijn

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*