Burgerinitiatief: Verplaatsen Berkels Bruggetje naar Annie MG Schmidtpark

Een groep inwoners uit Berkel onder leiding van mevrouw Trudi van den Berg-Hofstede wil het historische bruggetje aan het eind van het Berkelse Dijkje bij de ds. Van Koetsveldstraat verplaatsen naar een prominente plek in het Annie MG Schmidtpark, zodat de schoonheid ervan zichtbaar wordt en het verkeersprobleem op het Berkelse Dijkje opgelost kan worden.

Wie het bruggetje bekijkt ziet nu een rommelig geheel van beton, ijzer en planken. Bijna niemand realiseert zich de waarde van het bruggetje, omdat het helemaal verstopt zit. Mensen kennen het bruggetje vooral als een obstakel voor het verkeer. Door het bruggetje te verplaatsen naar een prominente plek in het park worden twee doelen gerealiseerd: het bruggetje krijgt de zichtbaarheid die het verdient en het verkeersprobleem kan worden opgelost.

Het idee is om het bruggetje op de huidige (verstopte) plaats weg te halen en het opnieuw op te bouwen op een zichtbare locatie in het park. Dit kan als verbindingsbruggetje over één van de sloten of als vrijstaand object in het park als een soort kunstwerk.

Wat zijn de voordelen? Het verplaatsen van het bruggetje is een win/win situatie. Een waardevol stukje historie van Berkel wordt zichtbaar gemaakt en het Annie MG Schmidtpark krijgt een historisch highlight. Het verkeersprobleem aan het eind van het Berkelse Dijkje kan worden opgelost.

De kosten schat de groep inwoners in op enkele tonnen. Het is een investering in de kwaliteit van het park en de verbetering van de verkeersituatie waar bewoners nog decennia plezier van zullen hebben.

Tot slot geeft de groep aan dat het initiatief voor het verplaatsen van het bruggetje kan rekenen op brede steun onder de inwoners van Berkel.

De raad heeft besloten dat het college dit burgerinitiatief moet beoordelen op technische uitvoerbaarheid en een indicatie moeten wat het zal kosten. Dit burgerinitiatief zal, aan de hand van ook de notitie van het college, in de vergadering van de commissie Ruimte van 11 september worden besproken.

Het is een prachtig project, met historische waarde. Om maar even een schot voor de boeg te geven. Misschien kan door sponsoring, vrijwilligerswerk, projectontwikkelaars, aannemers of waterschap een deel van het benodigde geld worden verzameld. Een enigszins vergelijkbaar project is het muurtje van Coen Moulijn in Rotterdam-Noord.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*