Burgerinitiatief – Het Lansingerlands Initiatief

burgerinitiatiefLeefbaar 3B woordvoerder Jan van der Laan heeft in de commissievergadering Algemeen Bestuur aangegeven een groot voorstander te zijn om

  • burgerinitiatieven breder onder de aandacht te brengen
  • inwoners te stimuleren om burgerinitiatieven in te dienen
  • meer draagvlak te creëren voor initiatieven
  • draagvlak te meten voor initiatieven
  • betrokkenheid bij lokaal bestuur te vergroten
  • meer dynamiek te brengen in de lokale democratie
  • lees meer

De nieuwe verordening geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om alle ingediende burgerinitiatieven een gelijke kans te geven en het beschikbare budget zo goed mogelijk over de verschillende initiatieven te verdelen. De aangepast procedure van het Lansingerlands Initiatief is een goede gelegenheid om mensen te interesseren in en te betrekken bij de lokale democratie.

In 2017 wordt een pilot met één presentatiemoment gehouden om te kunnen inschatten om hoeveel initiatieven het gaat en de daaruit voortkomende werkzaamheden voor zowel de raad als de ambtelijke organisatie. In maart krijgen indieners van een burgerinitiatief de gelegenheid om hun plannen en ideeën tijdens een presentatie van vijf minuten voor de gemeenteraad toe te lichten. Aansluitend aan het pilotjaar, voor de start van 2018, wordt de pilot geëvalueerd en komen er mogelijk twee presentatiemomenten. Eén in het voornajaar en één in het najaar.

Van belang is in eerste instantie veel energie te steken in de naamsbekendheid van het Lansingerlands Initiatief. Het moet uitgroeien tot een begrip in Lansingerland. De praktijk is:

  • Fase 1: Een plan om inwoners op te roepen met initiatieven te komen voor de presentatiedag van maart;
  • Fase 2: Een plan om inwoners op te roepen te stemmen op de ingediende initiatieven in september.

Voor 2017 is € 30.000 beschikbaar en met ingang van 2018 is € 1 per inwoner beschikbaar. Voor 2018 zal dat zodoende ruim € 60.000 zijn.

Na de raadsvergadering van december zullen via een communicatieplan de inwoners van Lansingerland geïnformeerd worden over hoe en wanneer een initiatief kan worden ingediend.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*