Gedeeltelijk terugdraaien bezuiniging in openbaar gebied

groen_lansingerlandIn de begrotingsraad van 3 november is door de Leefbaar 3B opgestelde en ingediende motie “Versterking openbare ruimte” aangenomen. De motie is mede ondertekend door D66 en de ChristenUnie. De motie vraagt om te komen tot versterking van de buitenruimte door met name te kijken naar het maaibeleid, het vegen, onkruidbestrijding op verharding en het verwijderen van zwerfafval.

Naar aanleiding van de motie heeft het college in de vergadering van de commissie Ruimte van 6 december 2016 in een bespreekstuk aangegeven dat het onderhoud van de buitenruimte betreffende het maaien, vegen, onkruidbestrijding op verharding en de aanpak van het zwerfafval van niveau C naar niveau B kan worden gebracht. Dat kost in 2017 zo’n € 309.000 en in de jaren daarna € 235.000 per jaar extra. Het totaal van het beheer en onderhoud van de buitenruimte kost jaarlijks rond de € 11 miljoen. lees meer

De raad heeft twee jaar geleden besloten € 1,2 miljoen te bezuinigen op het beheer en onderhoud van buitenruimte (het openbaar gebied). In 2016 is € 6 ton bezuinigd en in 2017 wordt nog eens € 6 ton bezuinigd.

Naar aanleiding van de ingediende motie heeft het college de raad aangegeven de bezuiniging gedeeltelijk te kunnen en willen terugdraaien met € 235.000 per jaar. Leefbaar 3B heeft bij monde van Georgine Zwinkels aangegeven in te kunnen stemmen met het naar niveau B terugbrengen van het beheer en onderhoud betreffende het maaien, vegen, onkruidbestrijding op verharding en de aanpak van het zwerfafval. Het gedeeltelijk terugdraaien van de bezuiniging past heel goed bij het Leefbaar 3B speerpunt “Schoon, heel en veilig.”

Of het college aan de gang mag gaan om een van de bezuiniging te schrappen is nog ongewis. Onverwacht was er ineens weerstand van onder andere de medeondertekenaars van de motie van 3 november. Zij vonden één scenario te magertjes en willen meer scenario’s met financiële onderbouwing. De woordvoerders van Leefbaar 3B (indiener van de motie), D66 en ChristenUnie (medeondertekenaars van de motie) en de wethouder zullen op 19 december 2016 met elkaar in overleg gaan om te kijken hoe uit deze impasse te komen.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*