Alle raadsleden zeer geïnteresseerd in vijf burgerinitiatieven

Op 14 februari hebben de vijf aanvragers van het Lansingerlands initiatief 2019 hun voorstel gepresenteerd aan de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden hebben veel vragen gesteld aan de indieners en hen ook suggesties meegegeven voor hun plan. Bij het Lansingerlands Initiatief kan het over van alles gaan, iets groots of iets kleins, als het maar toegevoegde waarde heeft voor Lansingerland en haar inwoners.

Initiatieven met een overwegend particulier en/of commercieel belang zijn uitgesloten. Leefbaar 3B is een fanatiek voorstander om het burgerinitiatief, de kracht, de kunde en de kwaliteit van inwoners, bestuurders van verenigingen en ondernemers te omarmen en was dus met een grote afvaardiging aanwezig om de vijf fantastische presentaties in ontvangst te nemen. Ook dit jaar zal het weer een hele klus worden om tot maar één winnaar te komen. lees meer

Dit zijn de kanshebbers:

Kringmarkt
Een fysieke variant op het digitale marktplaats met als voordeel geen mensen aan je voordeur maar gezellig en centraal gelegen in een winkel in het dorp van Bergschenhoek. Inwoners huren hun eigen kraam of plank en het publiek rekent af bij een centrale kassa. Ook krijgt het de functie van een ontmoetingsplek en heeft het naast de verkoop ook een sociale functie waar ruimte is voor activiteiten. Met al 15 aanmeldingen van vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen en twee zeer enthousiaste dames die dit project trekken is het een zeer interessante inbreng.

Plukberm of eetbare ruimte
Geïnspireerd door de permacultuur (dit is een ontwerpmethode gericht op het duurzaam vormgeven van de leefomgeving) wil de indiener plekken in de openbare ruimte gebruiken om eetbare en andere nuttige planten en bomen te laten groeien die in gezamenlijkheid geoogst kunnen worden. We kunnen zo bijdragen aan meer vegetatie, grotere biodiversiteit, bodemverbetering en meer verbinding met de natuur of elkaar. Met al twee prachtige lapjes grond op het oog zeker een actueel en kansrijk voorstel. De suggestie vanuit de gemeenteraad om inwoners te helpen de eigen tuin op een dergelijke wijze in te richtten kon op een enthousiaste reactie rekenen de indienster van het initiatief.

Rustpunt in De Groenzoom
De initiatiefnemers willen bij hun atelier en Bed&Breakfast aan de Kleihoogt een rustpunt toevoegen, waar bezoekers (fietsers/wandelaars) van De Groenzoom even kunnen uitrusten op een mooi punt, waar ze zelf een kopje koffie/thee kunnen maken, fiets opladen of informatie kunnen krijgen over het gebied. Hoewel de raad op zoek was naar het verschil tussen het beoogde rustpunt en de andere Bed&Breakfast faciliteiten werd de raad meegenomen door het enthousiasme van de indiener en zijn passie voor het gebied.

Terughalen vrachtschuit naar Lansingerland
Over passie gesproken. De voorzitter van de historische vereniging Berkel en Rodenrijs nam in een enthousiaste pitch de raad mee tot op het dek van de historische vrachtschuit de Alfra. Zij willen deze voor de regio kenmerkende schuit terughalen naar een geschikte locatie in het centrum van Berkel en Rodenrijs en beschikbaar stellen als ontmoetingsplek. Elkaar ontmoeten en tastbare aandacht voor de historie van onze prachtige gemeente vielen goed in de smaak.

Voedingsadvies op school (VOS)
Het idee van de indiener is om voedingsadvies op scholen te faciliteren. Op pagina 21 van de “De Heraut” deze week (editie 13 februari 2019) kunt u in een mooi artikel lezen waar het project VOS voor staat en dat er zelfs al een eerste school mee van start is gegaan. Leerlingen en leerkrachten van de Prins Johan Frisoschool uit Berkel en Rodenrijs namen de pilot op in hun jaarrooster. Het is de ambitie van de indiener om het concept van zijn bedrijf over alle scholen van Lansingerland uit te rollen. Gezond eten en bewegen kan nooit genoeg aandacht krijgen op school. Hulde voor het team van de Prins Johan Frisoschool en deze enthousiaste initiatiefnemer.

Hoe nu verder
De gemeenteraad beslist in de raadsvergadering van 23 mei 2019 welke initiatieven voldoen aan de voorwaarden en door kunnen naar de publiekspeiling, die medio juni 2019 zal plaatsvinden. De uiteindelijke winnaar zal op 17 juli bekend gemaakt worden.

Info op de site van de gemeente Lansingerland
Pitchavond

 

1 Comment

  1. Het parkeer is een groot probleem aan het worden auto’s uit het centrum prima maar ga jij 300 m lopen met een boodschappentas hier als je wil winkelen je moet 10 tot 15 minuten rond rijden voor een parkeerplek het wordt er niet beter op is betaald parkeren geen optie ik denk het wel

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*