Alleen samen houden we het Leefbaar in de 3B

Hoewel niemand nog precies weet wat dit zal gaan betekenen, spreken velen al over ‘het nieuwe normaal’. Een nieuw normaal dat zal voortkomen uit wat door de coronacrisis is veroorzaakt of wat er door in beweging is gebracht. In de commissie Algemeen Bestuur sprak woordvoerder Don van Doorn namens de fractie van Leefbaar 3B over het proces dat de raad wil inrichten om de gemeente Lansingerland weer gezond uit deze crisis te loodsen.

Meer dan ooit mag de samenleving leiderschap, koers en antwoorden op de ontstane problemen verwachten, van de door hen gekozen volksvertegenwoordiging. De fractie van Leefbaar 3B zal die verantwoordelijkheid in ieder geval met veel vertrouwen en daadkracht op zich nemen. Hierbij zullen de inwoners en ketenpartners nauw betrokken worden door hen aan tafel uit te nodigen.

Aangezien de eerste set versoepelingen pas enkele dagen geleden zijn ingegaan, zijn inhoudelijke conclusies niet of nauwelijks te trekken. Het is echter onvermijdelijk dat ook de inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Lansingerland geraakt gaan worden.
De vraag is hierbij niet alleen waar de effecten optreden maar ook in welke mate en of het alleen de korte termijn betreft, (tot er bijvoorbeeld een vaccin is), of dat er blijvende veranderingen zullen ontstaan. In beide gevallen zullen nu nog actuele visies en het hieruit voortvloeiende beleid, moeten worden getoetst en herijkt.

Zorgt het nieuwe normaal bijvoorbeeld voor een aangepaste visie op volkshuisvesting? Past het Openbaar Vervoer in de huidige vorm nog in de samenleving van de toekomst of voelen we ons veiliger in, al dan niet, elektrische auto’s, fietsen, motoren of scooters? Welke trends gaan er ontstaan ten aanzien van sport, bewegen en cultuur? Hoe gaan we ons verhouden tot de Horeca? Wat is het effect op de economie gezien de vele export afhankelijke bedrijven die wij in Lansingerland hebben? Welke toekomst hebben de ZZP-ers? Brengen we onze kinderen nog wel graag naar scholen met grote klassen of eist de samenleving nog grotere lokalen met minder kinderen?

Hoe richten we onze buitenruimten vervolgens in? Wie gaat welk deel van de te maken kosten dragen? Zo zijn er nog heel veel vragen te bedenken die, naar het oordeel van Leefbaar 3B, alleen met de inwoners, het bedrijfsleven en onze maatschappelijke partners geïnventariseerd én beantwoord moeten worden.
Tot onze grote vreugde een aanpak die de gehele raad van Lansingerland wenst te omarmen.

Juist nu is het van belang om niet aan de zijlijn te blijven staan. Neem een eerste stap door een vrijblijvende afspraak te maken en met elkaar te verkennen wat je nu en/of in de toekomst kunt bijdragen aan het Leefbaar houden van onze mooie 3B-gemeente.

Geef hier Uw mening, die is belangrijk voor ons!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*