GGD-Rotterdam Rijnmond een belangrijke partner

Het is goed dat Lansingerland is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond. De GGD is niet alleen één van de grootste in Nederland, met een inzet voor zo’n 1,3 miljoen inwoners in de regio, maar ze zijn ook nog steeds één van de goedkoopste GGD ’s van ons land.

Ondanks een andere verdeling van de overheadkosten, conform de landelijke BBV regels, waarbij de lagere schalen duurder zijn geworden en de hogere schalen goedkoper, heeft dit per saldo voor ons geen effect op de totale kosten gehad en blijven deze gelijk. Dit komt met name omdat de overheadkosten volledig worden gedragen door de gemeente Rotterdam. Een financieel risico voor deelname aan de regeling is voor Lansingerland dus ook niet aanwezig. (uiteraard is dit wel exclusief de afgesproken jaarlijkse indexatie).

Leefbaar 3B raadslid Leon Erwich voerde het woord over de zienswijze van de gemeenteraad van Lansingerland op de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond. De GGD- RR regelt in materiële zin slechts de inkoop van producten Het basistakenpakket van de GGD-RR bestaat uit een vast deel, waarvoor we een vast bedrag per inwoner betalen en een variabele deel voor toezicht op kinderopvang. De bedragen van het vaste en het variabele deel van het basistakenpakket, blijven binnen de werkbegroting van de gemeente Lansingerland.

Kortom, Leefbaar3b is blij met de manier waarop de GGD de taken uitvoert en deze belangrijke rol vervult. Door de werkzaamheden van de GGD-RR zijn de inwoners van Lansingerland verzekerd van continuïteit en goede gezondheidszorg.

Corona
Op de vraag over de maatregelen rondom Corona voor Lansingerland, erkende de wethouder dat er nog geen rapportage over Corona aan de concept begroting is toegevoegd. “Bij de laatste vergadering in maart jl. is de begroting opgesteld. Toen was er nog geen vermoeden dat Corona zo’n inpakt zou hebben”. Verbaasd over dit antwoord, heeft Leefbaar 3B toch gevraagd om een aanvullende herziene begroting op te nemen, zodat we die mee kunnen nemen in de begroting van Lansingerland. Leefbaar 3B ziet graag een “Corona passage” voor de begrotingsbehandeling toegevoegd aan de zienswijze. Hierop heeft de wethouder toegezegd deze Corona passage aan het stuk toe te voegen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*