Kadernota – Voorbereidingen voor de gemeentebegroting 2017 gestart

Kadernota_Lansingerland_Leefbaar3bOp dinsdag 14 juni zijn de eerste discussies gevoerd over de beleidsaccenten die de verschillende politieke partijen in 2017 gerealiseerd willen zien. Leefbaar 3B blijft inzetten voor een robuust financieel beleid, waardoor bij een financiële tegenslag de inwoners niet direct worden geconfronteerd met bezuinigingen of lasten verhogingen. Nu het economisch tij mee zit en de spaarrekening van de gemeente voldoende is aangevuld, is er ruimte om vooruit te kijken.

Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer heeft het college opgeroepen om de aangekondigde toekomstvisie op Lansingerland met haar inwoners te bespreken en vorm te geven. De bestaande visie 2040 vraagt om een facelift. lees meer

Regeren is vooruitzien, dus vragen de huidige ontwikkelingen, waar onder de toename van het aantal ouderen en de groei van de gemeente om een visie teneinde fit te zijn voor de toekomst. Deze fitheid is ook de basis geweest voor de Leefbaar 3B speerpunten 2017.

Speerpunt 1 – Sociale woningbouw

Leefbaar 3B is van mening dat de sociale woningbouw, maar ook starterswoningen, om een versnelling vragen. Immers, de wachtlijsten zijn onverantwoord lang, onze jeugd wordt tegen hun zin gedwongen te verhuizen naar andere gemeenten en de behoefte aan sociale woningen stijgt mede door de komst van de asielgerechtigden.

Speerpunt 2 – Veiligheid

Een tweede speerpunt is het vergroten van de veiligheid van onze inwoners. Na intensief voorwerk en op initiatief van Leefbaar 3B raadslid Jan van de Laan moet de buurttoezicht organisatie beter ondersteund worden en moeten er meer handhavers komen.

Speerpunt 3 – Binnensport

Het derde speerpunt is om de verenigingen iets meer financiële armslag te geven, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de groei van de gemeente en dus groei van de verenigingen. Uit het rekenkamerrapport “Vitaliteit op het spel” blijkt dat de binnensport onevenredig hard is getroffen. De recente midterm review van het college gaf aan dat vooral de tarieven van de sporthallen en gymzalen nogal uit de pas lopen. Leefbaar 3B wil dit rechtzetten. Het college heeft al passende voorstellen gedaan om bezuinigingen betreffende het jeugd- en jongerenwerk en de cultuurverenigingen terug te draaien.

Op 30 juni krijgt dit onderwerp zijn vervolg in de raadsvergadering, waarbij de vaststelling van de Kadernota 2017 centraal staat. In de Kadernota komen de drie genoemde speerpunten aan de orde.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*