Komt er meer ruimte voor scholen met nog niet aanwezige onderwijsconcepten?

De gemeente Lansingerland werkt aan een nieuwe onderwijsvisie. Hiervoor zijn enquêtes uitgezet onder ouders in het Lansingerlandpanel en via alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Lansingerland.

Uit de enquête kwam onder andere naar voren dat meer variatie in onderwijsconcepten, zoals montessori, vrije school, jenaplan en freinet, gewenst is en dan met name in het basisonderwijs. Al deze onderwijsconcepten nemen afstand van het klassieke onderwijs en richt zich op de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind.

Bij iets meer dan één op de zeven schoolkeuzes in het basisonderwijs, waar voor een school in Lansingerland is gekozen, geven ouders aan de genoemde onderwijsconcepten in Lansingerland te missen. De ouders die voor hun kind een school buiten Lansingerland hebben gekozen, deden dit ook vaker vanwege een specifiek onderwijsconcept of een geloofsovertuiging. lees meer

Inmiddels heeft in het gemeentehuis van Lansingerland de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van het “Ouderplatform Onderwijs.” De eerste “nieuwe” generatie kinderen, die anders werken, spelen, denken en leren dan hun ouders, werden aan de aanwezigen bij de bijeenkomst voorgesteld. Het “anders werken” gaat uiteraard volgens de huidige uit 1917 daterende onderwijswet. Aan deze wet zijn in de loop der tijd verschillende regelgevingen toegevoegd, maar na bijna 100 jaar is de vraag op z’n plaats of deze wet nog van deze tijd is.

De groep bij deze eerste bijeenkomst was zeer gemêleerd. Naast ouders waren die avond ook leerkrachten, kindercoaches, een beleidsmaker en voor Leefbaar 3B raadslid Leon Erwich aanwezig. Centraal stond het belang van diversiteit van scholen. Er wordt weer veel over het onderwijs gediscussieerd, mede omdat er een nieuwe wet in de maak is met als titel “Meer ruimte voor nieuwe scholen.”
TS_School_500_Leon_Erwich Bestaat dat echt_Leon_Erwich IMG_7673_Leon_Erwich

Er werden goede contacten gelegd met de ‎aanwezige coördinerend beleidsmedewerker van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is de mogelijkheid besproken om samen met de beleidsmakers onderwijs van Lansingerland een pilot te bespreken en te ontwikkelen. Er wordt gestreefd, binnen de wettelijk kaders, naar een bredere schoolkeuze in Lansingerland.

De avond werd met een gezamenlijke dialoog afgesloten.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*