Westpolder 2 school

Tijdens de commissievergadering Samenleving is gesproken over de financiële dekking om de komst van WP 2 te kunnen realiseren. Bij de beslissing hamerstuk of bespreekstuk voor de gemeenteraad besloot Leefbaar 3B voor een bespreekstuk. Als gezegd wordt Leefbaar 3B is tegen de bouw van de school Westpolder 2 is dat pertinent onjuist.

Er ligt de raadsbrede afspraak dat tegenover structurele uitgaven (zoals deze investering voor de school) structurele dekking moet staan. In dit voorstel is de structurele dekking onder andere de bezuinigingen op het leerlingenvervoer. Weliswaar een open eind rekening die door een aanbestedingsvoordeel leidt tot een reductie van 1/3 van het huidige budget. Prima resultaat.

Verder wordt de structurele dekking gevonden in het (verwachte) jaarresultaat 2013. Raadsbreed staan alle partijen voor het voeren van een solide en transparant financieel beleid. Leefbaar 3B wil meer weten over de opbouw van het verwachte totale jaarresultaat 2013. Deze gegevens waren tijdens de commissievergadering niet voorhanden. Laat duidelijk zijn, Leefbaar 3B is en blijft groot voorstander van de WP 2 school. Dit staat niet ter discussie, maar vindt wel dat de financiële onderbouwing solide moet zijn, gaf Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer aan.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*