Goed initiatief Bewonersgroep Rodenrijs-West

De bewonersgroep Rodenrijs-West heeft een uitstekend plan neergelegd om de aan te leggen verbindingsweg A13/16 bij de kruising met de N471 beter in te passen, zodat op die plaats de raadsbreed aangenomen Lansingerlandse motie “Saldo 0” gerealiseerd kan worden. Dat betekent dat het geluidsniveau niet hoger mag zijn dan wat het nu is nadat de A13/16 is aangelegd. Daarnaast blijft de jaren geleden door Leefbaar Bergschenhoek raadslid Ronald Lermer voor het eerst gebruikte term “Niet horen, niet zien, niet ruiken” onverminderd van kracht.

Drie weken voor de gemeenteraadsverkiezing heeft de fractie van Leefbaar 3B de eerste contacten gehad met de net opgerichte bewonersgroep Rodenrijs-West. Afgelopen week heeft Nienke Koops namens de bewonersgroep ingesproken in de raadscommissie Ruimte en vrijdagavond heeft de bewonersgroep voor de leden van de commissie Ruimte een presentatie gegeven van de plannen voor de verlaagde ligging van de N471 bij de kruising met de A13/16. De A13/16 komt in het plan bij die kruising ter hoogte van het maaiveld te liggen en niet over een groot gedeelte op een 10 meter hoge aarden wal, zoals Rijkswaterstaat heeft voorgesteld. Met het ontwerp van Rijkswaterstaat wordt naar verwachting het “Saldo 0” en “Niet horen, niet zien, niet ruiken” niet bereikt.

Op korte termijn wordt door de raad de strategie bepaald om te bereiken dat de inpassing van de A13/16 voor de inwoners van Lansingerland niet meer hinder ondervinden dan zij nu hebben. Samenwerking van de gemeente Lansingerland (raad, college en ambtelijke organisatie), bewoners (Bewonersgroep Rodenrijs-West) en de gemeente Rotterdam is van groot belang om de twee belangrijke doelen (Saldo 0 en Niet horen, niet zien, niet ruiken) te realiseren.

Meer weten over het alternatieve plan van de bewonersgroep Rodenrijs-West. Zie hun site http://www.rodenrijs-west.nl

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*