Bestuur Leefbaar 3B dient zienswijze in voor OTB A13-A16

A13-A16_HZZDat besluiten genomen door andere overheden dan de gemeente Lansingerland grote gevolgen kunnen hebben voor de inwoners, hebben de inwoners ervaren bij de beslissingen over de HSL en recentelijk bij het voorstel van het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) A13-A16. Het bestuur heeft in overleg met de fractie van Leefbaar 3B er voor gekozen om namens de vereniging een zienswijze in te dienen om op twee punten aandacht te vragen bij het Ministerie I en M voor een aanpassing in het OTB Rijksweg A16 Rotterdam. lees meer

Het eerste punt betreft de verlaagde aanleg van de N471, waardoor de nieuwe Rijksweg A16 Rotterdam na de passage van de HSL terug gebracht kan worden op maaiveld niveau. In het tweede punt geeft het bestuur van Leefbaar 3B aan dat het verleggen van het bestaande buizen en leidingen tracé in westelijke richting, een niet te accepteren aantasting zou betekenen van de Vlinderstrik. Waarvoor hoge kosten gemaakt moeten worden en eveneens forse risico’s.

In de onderstaand tekst kunt u de volledig zienswijze lezen, die het bestuur van Leefbaar 3B heeft ingediend.Aan de Directie Participatie Ministerie I en M.

A16 Rotterdam.

Berkel en Rodenrijs, 3 november 2015

Onderwerp: Zienswijze A16, nieuwe rijksweg Rotterdam. (Digitaal ingediend).

Geachte directie,

Als grootste politieke partij van Lansingerland dient het bestuur van Leefbaar 3B onderstaande zienswijze in omtrent het OTB A13-A16:

Het bestuur van Leefbaar 3B is niet tegen de aanleg van deze nieuwe rijksweg die voor een groot deel op het gebied van de gemeente Lansingerland komt te liggen. Leefbaar 3B ondersteunt de gezamenlijke inzet van de Raad van Lansingerland voor een zo optimaal en duurzaam mogelijke inpassing van de nieuwe rijksweg.

Er zijn twee onderwerpen die wij met deze zienswijze onder uw aandacht brengen.

  1. Het betreft het door burgers ingediende plan van een verlaagde aanleg van de N471 waardoor de nieuwe rijksweg na de passage van de HSL, die verhoogd zal plaatsvinden, teruggebracht kan worden naar maaiveld niveau. Volgens de signalen die ons bereikt hebben, heeft dit goed uitgewerkte plan geen of onvoldoende aandacht gekregen van RWS. De voordelen zijn, volgens de informatie die ons bereikt heeft, niet of onvoldoende meegenomen in de uitwerking van het OTB. Het onvoldoende meenemen van een goed burgerinitiatief past naar onze mening niet bij het beleid van de Participatie maatschappij. Het bestuur van Leefbaar 3B verzoekt u deze omissie te herstellen.
  1. Het bestuur van Leefbaar 3B is tegen het verleggen van het bestaande buizen- en leidingentracé in westelijke richting. Het OTB had naar onze mening rekening dienen te houden met deze bestaande leidingen, hetgeen volgens ons goed mogelijk is. Het verleggen geeft naast de risico’s en kosten een grote aantasting van het onlangs bestemde en ingerichte natuur- en recreatiegebied de Vlinderstrik. Wij verzoeken u daar waar andere oplossingen aanwezig zijn geen aantasting van het spaarzame groen in dit kwetsbare gebied te veroorzaken.

Het bestuur van Leefbaar 3B hoopt dat deze zienswijze aanleiding geeft voor het aanpassen van het OTB.

Hoogachtend,

Bestuur Leefbaar 3B.

Voorzitter Cheryta Buijs-Oschatz

Penningmeester Ruud Veldkamp

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*