Fractie

A13-16 “Saldo Nul”

De raad heeft in gezamenlijkheid een motie opgesteld over de inpassing van de A13-16 en de motie “Saldo Nul” is ook unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Lansingerland. Saldo Nul betekent dat de nieuwe A13-16 […]

Fractie

Ook Westpolder 2 school wordt gebouwd

Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer heeft, zoals verwacht, namens de fractie ingestemd met de bouw van de Westpolder 2 school. Leefbaar 3B is vanaf dag één voorstander geweest van de komst van een permanente basisschool […]

Fractie

Westpolder 2 school

Tijdens de commissievergadering Samenleving is gesproken over de financiële dekking om de komst van WP 2 te kunnen realiseren. Bij de beslissing hamerstuk of bespreekstuk voor de gemeenteraad besloot Leefbaar 3B voor een bespreekstuk. Als […]