Politieke vrienden in Den Haag……………

De plaatselijke VVD en PvdA afdeling wijzen bij herhaling op het contact dat zij hebben met partijgenoten die deel uit maken van Regering, Tweede Kamer en Provinciale Staten en het belang hiervan voor de behartiging van de plaatselijke belangen en het verlies van deze belangrijke lijnen indien zij geen deel meer uitmaken van een plaatselijk college van B&W. Het klinkt goed maar roept een viertal opmerkingen en een vraag op.

Waarom zouden die informatielijnen in die situatie plotseling ophouden? Hebben zowel de betrokken plaatselijke fracties als hun partijgenoten elders plotseling geen belang meer voor het wel en wee van Lansingerland, enkel en alleen omdat ze geen deel meer uitmaken van een college van B&W? Dat zou, indien waar, een kwalijke zaak zijn.

Zijn die lijnen voor Lansingerland wel zo belangrijk? Den Haag bezorgde ons de HSL met alle kwalijke neveneffecten. Wat we tot dusverre hebben gezien zijn autoriteiten op de spoorbaan voor een foto en een warm gevoel van medeleven zonder tot nu toe enig concreet resultaat in de richting van een oplossing.

De enorme schuldenlast hebben we als gevolg van een rijksverplichting om in het kader van VINEX grond aan te kopen voor huizenbouw. Nu het economische tij is gekeerd en er niet voldoende kan worden gebouwd is de financiële strop voor de gemeente en blijven de oproepen voor steun aan de politieke vrienden in Den Haag tot dusverre volslagen zonder resultaat. Zo belangrijk is het dus allemaal niet, het tegendeel lijkt eerder waar.

Nu is er sprake van vestiging van een groot bedrijventerrein in Waddinxveen op ongeveer 6 km. verwijderd van ons Prisma bedrijvengebied, waar me met onze bouwgrond lopen te leuren. Een concurrentie derhalve die grote schade voor Lansingerland gaat betekenen. Op 7 mei moeten de Provinciale Staten over de goedkeuring van deze plannen beslissen. Wat zullen de politieke vrienden van beide plaatselijke fracties dit keer doen?

Tenslotte dit: Wanneer het juist is dat het hebben van politieke contacten met “Den Haag” een zakelijke verhouding met de gemeente beïnvloedbaar maakt voor vriendjespolitiek, en in feite wordt dat door de opmerkingen van de beide plaatselijke fracties gesuggereerd, komt dat verdacht sterk in de buurt van cliëntisme en als er iets verderfelijk is in de politiek dan is het dat wel.

Kees Heugens

1 Comment

  1. Al weken lang laten PvdA_LL en in mindere mate VVD_LL blijken hoe zuur de druiven zijn. Vooral op Twitter laten zij dat merken. Voor de PvdA_LL (Gerard Bovens) zijn de reacties van ondergetekende reden mij uiteindelijk te blokkeren als ‘volger’ op Twitter. Hoe zwak! Hij kaatst veelvuldig, maar is niet bereid de bal te verwachten als die hem niet welgevallig is!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*