Kees Heugens ereburger van Lansingerland en krijgt erepenning in goud

2015-09-10 - Kees en Coos

Coos Rijsdijk, de burgemeester van Lansingerland heeft vertrekkend Leefbaar 3B raadslid Kees Heugens namens de gemeente de erepenning in goud uitgereikt.

Kees is daarmee de eerste inwoner die benoemd is tot ereburger van Lansingerland.

Speech van de burgemeester in de raadsvergadering van 10 september 2015

Kees, Op 9 juli liet je met een indrukwekkende speech weten dat je per 1 september 2015 je lidmaatschap van de gemeenteraad van Lansingerland zou opzeggen. Met jouw terugtreden verliezen we niet alleen de nestor van onze raad en verreweg het langstzittende lid, maar ook een bevlogen raadslid die ging voor mensen en die altijd een luisterend oor had voor onze inwoners. Je bent een mensenmens, tijdens je raadswerk stonden vooral de inwoners centraal en minder de procedures en processen.

lees meer

Kees, in de 47 jaar dat jij als raadslid, wethouder en zelfs een korte tijd als waarnemend burgemeester onze gemeenschap hebt gediend, heb je de gemeente zien veranderen. Toen je in 1968 in Bleiswijk kwam wonen, kende die gemeente ongeveer 4.000 inwoners. Het was een kleine gemeente met een hechte gemeenschap, die zich in eerste instantie moeilijk kon verenigingen met jouw manier van leven. Maar jij toonde je strijdlust, stortte je op het vrijwilligerswerk, richtte een politieke partij op, verkocht zelfs nog een tijdje buskaartjes en werd een zeer gewaardeerd lid van de gemeenschap. Zo gewaardeerd dat je in 1974 na in de raad te zijn gekozen voor de VVD meteen wethouder werd. En dat heb je met een onderbreking van 5 jaar 16 jaar lang volgehouden. Als je ergens aan begint laat je het niet meer los.

Je deed dit werk naast je werk voor het Leger des Heils en nog talloze bestuursfuncties. Was je ooit wel eens thuis? Op 1 mei 1995 vond je het genoeg geweest, je had per 1 oktober 1994 het Leger de Heils verlaten, waarin je zoals je het zelf zei “zoveel jaren lang in het zonnetje van het leven hebt gestaan.” Je gaf ook je raadswerk op. Voor alles wat je gedaan had ontving je op 27 april 1995 een Koninklijke Onderscheiding.

Je ging je toeleggen op dat wat je het liefst deed, schrijven, en werd redacteur van De Heraut. Toch kroop het politieke bloed waar het niet gaan kon. Op 72-jarige leeftijd werd je lijsttrekker van Leefbaar 3B voor een plekje in de raad van de nieuwe gemeente Lansingerland. Dit raadslidmaatschap heb je acht jaar volgehouden.

Je was dan wel de nestor van de raad. Je ideeën bleven modern. Je toonde je een groot voorstander van burgerparticipatie zowel bij het beleid als bij de uitvoering. De dialoog met de inwoners stond daarbij centraal. Bleiswijk bleef een warm plekje houden in je hart. Zo bleef je strijden voor het behoud van de bibliotheek in die kern, omdat die met alle activiteiten daaromheen het hart van de gemeenschap vormde.

In die acht jaar heb je veel collega’s zien gaan en je weet dat we vertrekkende raadsleden altijd een schaal overhandigen. Die wil ik jou ook niet ontnemen.

Maar Kees, ik ben nog niet klaar en ik wil Ton ook graag hierbij betrekken. Tenslotte heeft hij je vaak moeten missen. Weinig Lansingerlanders hebben zo’n staat van dienst voor wat betreft vrijwilligerswerk. En dat zegt wat, want onze gemeente kent zeer veel vrijwilligers. Ik heb het al even gememoreerd, naast je raadswerk had je ook nog tijd voor vrijwilligerswerk, onder meer als redacteur bij 3B Wonen. Directielid Frans Schwiebbe omschrijft je als een integer en sociaal bewogen mens die opkwam voor mensen die zelf niet wisten welke wegen te bewandelen. Inwoners konden altijd bij je terecht met vragen over woningaanpassingen, huurachterstanden en overlast. De menselijke maat was voor jou belangrijker dan eventuele wet- en regelgeving. Ook Aad Oudshoorn, bestuurslid van de Jeu de Boules Vereniging Bleiswijk en bridgeclub Sans Fumee, roemt je luisterend oor en de constructieve ideeën en oplossingen waar je altijd mee kwam. Met je goede vriend Leo Hendriks als instigator vonden wij dat je bij dit afscheid meer verdient dan een schaal. Ook al vond jezelf dat ‘niet het heil van de natie de drijfveer was van je politieke ambitie, maar een gevolg van wat voor jou belangrijk was, zoals alles wat wij doen en laten altijd weer begint en gebeurt vanuit ons eigen ik.

Kees, om onze grote waardering uit te drukken voor al het werk dat je voor de gemeenschap van Lansingerland hebt gedaan en voor de intensiteit waarmee je je hebt ingezet, ontvang je de gemeentelijke erepenning in goud van de gemeente Lansingerland en mag ik je benoemen tot de eerste ereburger van onze mooie gemeente.

Bestuur en fractie van Leefbaar 3B feliciteren Kees met deze hoge onderscheiding. Bestuur en fractie zijn er trots op dat ereburger Kees Heugens lid is van onze lokale politieke partij Leefbaar 3B.

1 Comment

  1. Meneer Kees Heugens, Bedankt voor het helpen en bemiddelen van vroeger 1979 en een paar jaar terug. Bleiswijk, is een eerlijk en behulpzaam mens kwijt kwa bestuurdersfunctie maar ik gun u een rustiger leven en feliciteer u met de erepenning van Lansingerland, voor mij van Bleiswijk want u heeft veel voor de mensen in Bleiswijk gedaan. Met vriendelijk groet van Hanneke Boer woonachtig sinds 1971 t/m nu in ( kleine 5 jaar niet) Bleiswijk

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*