Afscheid burgemeester Coos Rijsdijk

Coos_Rijsdijk

De gemeenteraad van Lansingerland heeft tijdens de raadsvergadering van 10 september afscheid genomen van burgemeester Coos Rijsdijk. Maandagavond 14 september wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering de nieuwe burgemeester Pieter van de Stadt geïnstalleerd.

De vice-voorzitter van de raad, André Nieuwlaat, heeft Coos Rijsdijk namens de raad toegesproken. Daarna heeft Coos een afscheidstoespraak gehouden.

Toespraak burgemeester Coos Rijsdijk

Een kleine twee jaar terug had ik een gesprek met toenmalige fractievoorzitters over het waarnemend burgemeesterschap in Lansingerland. Een waarnemer wordt zelden benoemd als er iets aan de hand is waarvoor géén ervaring nodig is. Het gesprek ging in het bijzonder over mijn bijdragen aan twee specifieke vraagstukken: het versterken van de financiële positie van de gemeente en het vergroten van de bestuurlijke stabiliteit. Vergelijk de negatieve cijfers van het eerste herstelplan 2014-2018 en de cijfers in de begroting van 2016. In één oogopslag zie je een realistische en structurele verbetering van onze financiële positie, maar ook de broosheid daarvan. Mijn eerste conclusie: We zijn niet rijk, maar wel op orde.

lees meer

Met de nieuwe gemeenteraad en het college is een koers ingezet, waarbij sprake is van vertrouwen, openheid en respect voor elkaars rol. Waarbij een ieder wordt uitgedaagd kwaliteit te leveren, elk op zijn/haar eigen terrein, van visie tot uitvoering, van beleid tot communicatie en van ondernemerschap tot ondersteuning. De gemeenteraad en het college willen ook anders besturen: meer van buiten naar binnen. Burgerkracht en bestuurskracht complementair. Dialoog en co-creatie. De, overigens voortreffelijke, ambtelijke organisatie is in razendsnelle verandering: Integrale dienstverlening, andere overheid en ict-ontwikkelingen. Antwoord zoekend op de vraag naar flexibele, ondernemende ambtenaren. Mijn overtuiging, juist door de creativiteit van hen, kom je verder. Ik had afgelopen twintig maanden de bevoorrechte positie om aan die processen deel te nemen. Ik heb mogen ervaren dat vertrouwen en samenwerken hand in hand gaan. Met trots kijk ik terug op die periode. We stonden samen in alle opzichten sterker. En dat is iets unieks. Mijn tweede conclusie: Samen werken werd samenwerken in de breedste zin van het woord.

Ik heb aan de twee prangende vraagstukken een eigen wens toegevoegd: Terug naar de toekomstvisie “Lansingerland op weg naar 2040.” Als je kijkt naar de vier topprioriteiten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag: metropolitane verbindingen, economische vernieuwing, toonaangevende duurzaamheid en attractiviteit, dan is dat onze strategische agenda op weg naar 2040. Onze gemeente is door de lokale en regionale opgaven de draaischijf van vooruitgang. De toekomstvisie 2040 verwijst naar de kracht van Lansingerland: strategisch sterk, luisteren en handelend, respect voor mening en positie, bescheiden maar ook standvastig, het roer recht, geen vreemde avonturen. Mijn derde conclusie: Lansingerland, een gemeente met een klein verleden en een grote toekomst.

Drie conclusies:

  1. We zijn niet rijk, wel op orde
  2. Samen werken werd samenwerken
  3. Lansingerland, een gemeente met een klein verleden en een grote toekomst

Graag wil ik de gemeenteraad, het college, de medewerkers en alle inwoners en ondernemers van Lansingerland bedanken voor hun professionele en betrokken inzet. Graag wil ik allen danken voor hun blijken van waardering die ik de afgelopen weken en dagen kreeg. Het was een geweldige tijd in Lansingerland en het was fijn en inspirerend om met zoveel mensen samen te werken aan onze bijzondere gemeente. Dank daarvoor. Dank voor alles.

Toespraak vice-voorzitter van de raad André Nieuwlaat

Beste Coos,

De klus zit er bijna op en ja, ik weet dat je niet direct van toespraken houdt maar  vanavond ben je als onze waarnemend burgemeester voor het laatst in ons midden, dus wil ik toch namens de raad iets bij dit afscheid zeggen.

Het was op 28 november 2013 toen wij als fractievoorzitters waren uitgenodigd door de commissaris van de koning. De commissaris wilde graag onze mening horen over de tijdelijke opvolging van Ewald van Vliet. Niet dat wij daar nu zo’n grote invloed op zouden hebben, want zei hij zelf: “Ik beslis uiteindelijk zelf wie de waarnemer wordt.” De waarnemend burgemeester zou twee belangrijke opdrachten meekrijgen:

  1. de financiën moeten weer op orde komen
  2. de bestuurlijke stabiliteit moet hersteld worden

Uit de hoed van de commissaris kwam toen de naam Coos Rijsdijk, jarenlang burgemeester geweest van Boskoop, maar bij de meeste fractievoorzitters was jouw naam niet bekend. Vervolgens organiseerde de commissaris een informele ontmoeting met jou en de fractievoorzitters op een geheime locatie. Ik kan mij die avond (2 december 2013) nog goed herinneren want in een niet eens zo lang gesprek won jij de harten van ons allen en unaniem hebben wij het voorstel gesteund, dat jij onze waarnemend burgemeester zou worden en dat dan voor een periode van een kleine twee jaar.

Vandaag blikken wij terug en kunnen wij met elkaar vaststellen dat jij die twee opdrachten heel succesvol hebt afgerond. En dat deed je niet door het middelpunt te zijn, maar door de colleges de ruimte en het vertrouwen te geven zoals een goed leider dat betaamt. Je was ook niet de man die het nodig vond om veel en vaak in de plaatselijke pers te verschijnen. Je was meer de burgemeester die goed wist waar hij mee bezig was en op de achtergrond de goede beslissingen nam die goed waren voor de inwoners van Lansingerland en voor ons als raad van deze gemeente.

Toch was je nog maar een paar uur in ons midden en moest je die eerste januari 2014 direct en vol aan de bak. De moord op Rob Zweekhorst had een grote impact op alle inwoners van Lansingerland. En op dat moment kan een burgemeester het maar één keer goed of fout doen en jij deed het buitengewoon goed door er direct te zijn voor de familie en de direct betrokkenen, zoals de omwonenden. Ook daarna in de afhandeling deed je wat nodig was en was je de burgervader en die rol paste bij je als gegoten. Ik vind dit nog steeds een groot compliment waardig!

Nu, ik zou geen lange toespraak gaan houden, en daarom wil ik afsluiten om je als raad en ook namens alle inwoners te bedanken voor alles wat je voor ons en voor de gemeente Lansingerland hebt gedaan.

Toch wil ik en ik begrijp dat dit aan het slot van deze raadsvergadering opmerkelijk is. Ik wil namelijk nog een TOEZEGGING van je krijgen dat je dit gedeelte van de toespraak aan je echtgenote Elly op de website van Lansingerland moet laten zien.

Iedereen weet en zeker de ervaren bestuurders (zoals jij er één bent) dat als de taken erop zitten vroeg of laat de telefoon weer gaat. “Coos, joh jij bent nu klaar daar in Lansingerland en ik heb een bestuurdersklusje voor je en dat is van korte duur, zou jij….enz.”

Nu Coos, neem van mij en van ons allen hier aan, bedank voor die eer en geniet nu van je vrijheid, je vrouw, je gezin, je muziek en het rijden met de cabrio. DUS stop met besturen en ga genieten van alle andere dingen!!!

Ja, nu is de geest gewillig maar het vlees is zwak. Mocht je nu toch in de verleiding komen en dat hebben mannen eerder dan vrouwen, dan kan Elly tegen je zeggen: “Coos, weet je nog bij je afscheid dat een raadslid, zijn naam weet ik niet meer, gezegd heeft…..Laten we dat gedeelte nog eens bekijken op de website van Lansingerland.

En dan zeg jij Coos, goed Elly dat gaan we eerst doen voordat ik…..

Coos, nogmaals dank voor alles en het gaat jou en Elly buitengewoon goed!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*