A13-16 “Saldo Nul”

De raad heeft in gezamenlijkheid een motie opgesteld over de inpassing van de A13-16 en de motie “Saldo Nul” is ook unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Lansingerland.

Saldo Nul betekent dat de nieuwe A13-16 die langs Rodenrijs en door het Lage Bergse Bos gepland is, niet mag leiden tot meer lawaai en meer luchtverontreiniging dan nu het geval is.

De bewonersgroep Rodenrijs-West heeft een uitstekend plan neergelegd om de aan te leggen verbindingsweg A13/16 bij de kruising met de N471 beter in te passen. De N471 wordt verdiept aangelegd en de A13-16 zal dan bij de kruising met de N471 op maaiveld liggen en niet op een aarden wal van acht tot tien meter hoogte.

De motie roept alle partijen en in het bijzonder de minister op tot het volgende:

  • Saldo Nul moet een resultaatverplichting zijn bij de aanleg van de A13-16 en niet een vrijblijvende inspanningsverplichting.
  • Het inpassingsplan van de Bewonersgroep Rodenrijs-West moet zorgvuldig door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat worden onderzocht, omdat dit plan naar de stellige verwachting zal bijdragen aan het bereiken van de doel Saldo Nul.

Zoals twee weken geleden al aangegeven op deze site, wordt door de raadsfracties op dit moment de strategie bepaald om te bereiken dat de inpassing van de A13/16 voor de inwoners van Lansingerland niet meer hinder ondervinden dan zij nu hebben. Samenwerking van de gemeente Lansingerland (raad, college en ambtelijke organisatie), bewoners (Bewonersgroep Rodenrijs-West en andere belangengroeperingen) en de gemeente Rotterdam is van groot belang om het doel “Saldo Nul” te realiseren. In de vergadering van de raadscommissie Ruimte op dinsdag 13 mei wordt deze strategie besproken.

Het is van groot belang dat raad, college en belangengroepen schouder aan schouder staan om Saldo Nul te bereiken.

Meer weten over het inpassingsplan van de bewonersgroep Rodenrijs-West. Zie hun site http://www.rodenrijs-west.nl

1 Comment

  1. Als bewoner van Rodenrijs–west sta ik 100% achter het plan van bewonersgroep rodenrijs-west. Het is in alle opzichten een verbetering ten opzichte van de eeder gepresenteerde originele plannen en geeft invulling aan de belofte van de minister dat de A16/A13 met een saldo nul doelstelling wordt aangelegd.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*