Fractie

A13-16 “Saldo Nul”

De raad heeft in gezamenlijkheid een motie opgesteld over de inpassing van de A13-16 en de motie “Saldo Nul” is ook unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Lansingerland. Saldo Nul betekent dat de nieuwe A13-16 […]