We blijven met geld smijten……

Bij monde van Leefbaar 3B fractielid Henk Meester is de afgelopen jaren herhaaldelijk gewaarschuwd dat het financiële beleid van de gemeente niet deugt en het ieder jaar meer uitgeven dan er wordt ontvangen catastrofaal en daarmee niet verantwoord is. Alleen het CDA haakte hierop in, de andere fracties lieten het aan zich voorbij gaan.

Ook het schijnbare inzicht van de laatste tijd dat het zo niet langer kan, lijkt vooral met de mond en vrijwel niet met de daad te worden beleden. Zo moest tijdens de raadsvergadering worden besloten over de verplaatsing van het Melanchthon van de Rembrandtlaan in Bleiswijk naar de Merenweg. Daar krijgt de school de daarvoor benodigde grond van de gemeente, gaf Leefbaar 3B woordvoerder Kees Heugens aan. De verkoopopbrengst van de destijds eveneens gratis verkregen grond aan de Rembrandtlaan mag de school in de eigen zak steken met instemming van de gehele raad, minus de Leefbaar 3B fractie en raadslid Neeleman.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*