Leges 2012 gemeente Lansingerland

In de commissie Algemeen Bestuur zijn de legestarieven voor 2012 aan de orde geweest. Het beleid, ook van Leefbaar 3B, is dat leges in principe kostendekkend moeten zijn. Er zijn gevallen denkbaar dat lagere bedragen gehanteerd worden. In het collegevoorstel betrof dat al goede doelen en vrijwilligersorganisaties.

Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester heeft voorts de aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen:

  1. Door het nieuwe gemeentehuis gaan de huisvestingskosten en daardoor ook de leges omhoog. Destijds is kostenbesparing door de nieuwbouw in het vooruitzicht gesteld en onze vraag was wanneer we de voordelen daarvan mogen verwachten. Volgens de wethouder komen die voordelen niet; zonder het nieuwe gemeentehuis zouden de kosten nog meer gestegen zijn, is de onbewezen stelling. Wij hebben onze twijfels, immers de vorming van reserves voor groot onderhoud zijn kosten die bij de normale bedrijfsvoering horen. En die kosten stijgen dan ook niet als er geen gebouwen zouden bijkomen.
  2. Vanaf 26 juni 2012 moeten kinderen beneden de 14 jaar een eigen paspoort hebben voor reizen naar het buitenland. Dat betekent een sterke stijging van de kosten voor ouders. De fractie van Leefbaar 3B heeft daar veel moeite mee.
  3. Leefbaar 3B vindt de tarieven voor naturalisatie van immigranten te hoog. Immigranten kunnen een verrijking van de Nederlandse samenleving betekenen en de huidige tarieven maken geen gastvrije indruk.
  4. Steeds vaker wordt – en Leefbaar 3B vindt dat terecht – een verklaring omtrent gedrag voor bepaalde functies gevraagd. Wel gaf woordvoerder Henk Meester aan dat het tarief voor vrijwilligersorganisaties lager gesteld moet worden.

Wanneer voor de organisatie van een evenement overleg met de gemeente nodig is dan moet daarvoor betaald worden. Er zijn echter situaties waarin het sturen van een rekening ongewenst is, zoals bij de evaluatie van de Sinterklaasviering in Bleiswijk bleek. Leefbaar 3B vindt dat de verordening op dit punt genuanceerd moet worden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*