Persbericht Leefbaar 3B VVD ChristenUnie

CDA en PvdA in beeld

De coalitiefracties in de gemeenteraad van Lansingerland hebben kennis genomen van de tussenrapportage van informateur mevrouw Marjan Haak-Griffioen.

Wij zijn tevreden met het feit dat de informateur in korte tijd met alle fracties en bestuurders heeft kunnen spreken en tot een advies is gekomen.

Wij nemen het advies van de informateur over om met CDA en PvdA in overleg te treden over een eventuele toetreding tot het college. Alvorens Leefbaar 3B, VVD en ChristenUnie in gesprek gaan met CDA en PvdA, hebben wij de informateur verzocht beide fracties te vragen welke aanpassingen op het coalitieakkoord voor hen noodzakelijk zijn om te kunnen deelnemen aan de coalitie. Tegelijkertijd zal zij beide fracties vragen aan te geven wie hun kandidaat wethouder is.

Gezien de grote opgaven waar de gemeente Lansingerland voor staat, vinden de coalitiefracties het wenselijk een groter draagvlak te hebben in de raad. Daarom wordt onderzocht of het binnen de mogelijkheden ligt de coalitie uit te breiden met een vierde partij, welke dan een wethouder levert voor de ontstane vacature. Indien dit niet haalbaar blijkt te zijn, zal de coalitie in de huidige omvang gehandhaafd worden en voor de ontstane vacature een wethouder uit eigen geleding voorstellen.

Na afloop van de informatieronde zullen wij nadere mededelingen doen.

Fractie Leefbaar 3B, Jan Pieter Blonk
Fractie VVD, Leon van Noort
Fractie ChristenUnie, Ankie van Tatenhove

Lansingerland, 29 juni 2011

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*