PERSBERICHT Gemeente Lansingerland

Lansingerland, 29 juni 2011

Informateur brengt tussentijds advies uit

Op basis van gesprekken die informateur Marjan Haak – Griffioen heeft gevoerd met de voorzitters van alle raadsfracties en het huidige college van burgemeester en wethouders, brengt zij een tussentijds advies uit over de mogelijkheid om de huidige coalitie van Leefbaar3B, VVD en ChristenUnie uit te breiden met een vierde partij. De coalitiepartijen wensen daarbij het coalitieakkoord zo min mogelijk te wijzigen.

Tussentijds advies

In getalsmatige zin komen het CDA (6 zetels) en de PvdA (3 zetels) in aanmerking om de bestaande coalitie voldoende te versterken. Beide fracties hebben aangegeven om, onder bepaalde condities, in gesprek te willen gaan over deelname aan de coalitie. Beide partijen kunnen ook een wethouder leveren.

Als de coalitiepartijen positief op het advies van de informateur reageren kan met CDA en PvdA gesproken worden over de condities waaronder de partijen willen toetreden.

Het tussentijds advies luidt verder als volgt:

  • Het is zowel wenselijk als mogelijk dat het de huidige coalitie van de gemeente Lansingerland wordt uitgebreid;
  • Vervolggesprekken met CDA en PvdA zijn nodig;
  • Op basis van de gesprekken met het CDA en de PvdA wordt bepaald welke van de twee partijen kan en wil toetreden tot de coalitie;
  • De informateur overlegt met de gekozen partij over de beoogde wethouderskandidaat.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*