Fractie

Winkels op zondag open?

Nieuwe wetgeving betreffende de openstelling van winkels op zondag is voor de fractie van D66 aanleiding geweest hierover een initiatief raadsvoorstel in te dienen. Die wettelijke regeling ten aanzien van zondagopenstelling van winkels is na […]

Fractie

Winkels op zondag

Afgelopen weken heeft de fractie en bestuur uitgebreid stilgestaan bij de zondagopenstelling van winkels in Lansingerland. In ons verkiezingsprogramma is aangegeven dat er redenen zijn tot “grote terughoudendheid als het gaat om zaken als openstelling […]