Winkels op zondag open?

Nieuwe wetgeving betreffende de openstelling van winkels op zondag is voor de fractie van D66 aanleiding geweest hierover een initiatief raadsvoorstel in te dienen.

Die wettelijke regeling ten aanzien van zondagopenstelling van winkels is na het opstellen van het coalitieakkoord fors gewijzigd, waardoor de tekst in het coalitieakkoord in een ander licht komt te staan, met name de zin “De gemeente zal zich terughoudend opstellen ten aanzien van zondagopenstelling binnen de wettelijke regelingen.” Door de wetgever is deze tekst achterhaald.

Als gevolg van deze nieuwe ontwikkeling heeft de fractie van Leefbaar 3B besloten dat ieder fractielid zijn eigen afweging kan maken. Dat zal er toe leiden dat de fractie van Leefbaar 3B hierover in de raad verdeeld zal stemmen.

Tijdens de hoorzitting waren de verhoudingen glashelder. Grote winkelbedrijven zijn voor opening. Kleinere zelfstandige winkeliers voelen er eigenlijk niet zo veel voor, maar sommigen zullen misschien wel open gaan. Een hele duidelijk meerderheid van de aanwezigen is tegen. Raadsleden in de fractie van Leefbaar 3B, die voor openstelling waren, zijn nu aan het twijfelen gegaan. Het resultaat van een hoorzitting negeren is nog al wat. In dit kader vroeg Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk tijdens de commissievergadering zich af: Waarom negeert D66 het feit dat een meerderheid tijdens de hoorzitting tegen openstelling van winkels op zondag is. Ook opmerkelijk is dat D66 blijkbaar niets gedaan heeft om de stem van de in hun ogen vele voorstanders op de hoorzitting duidelijk naar voren te laten brengen, zodat een meerderheid tijdens de hoorzitting voor openstelling zou zijn geweest.

Binnen de fractie van Leefbaar 3B zijn dus twee stromingen.

Voorstanders winkelopenstelling winkels op zondag

Zij kunnen de ogen niet sluiten voor een heel groot deel van de inwoners die mee wil gaan in de veranderende maatschappij. De vrijheid van de inwoner speelt een grote rol en het omzetverlies op zondag naar winkels, die wel open zijn in omliggende gemeenten, ligt tussen de 8 en 10%, geven de winkeliers aan. De veranderingen gaan hard. De terughoudendheid betreffende winkelopenstelling op zondag zal mogelijk in het nieuwe verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B niet terugkeren. Indien de zondagopenstelling doorgaat, willen de voorstanders niet dat er bevoorrading van de winkels op zondag gebeurt en de openstelling zou dan bepaald moeten zijn van 12:00 – 17:00 uur.

Tegenstanders winkelopenstelling winkels op zondag

Wie zich uitspreekt voor koopzondagen moet zich wel realiseren tegelijkertijd een aanslag te plegen op het voortbestaan van de slager, bakker, kaaswinkel, groenteboer, visboer en andere zelfstandige winkels. Immers, alleen de grote supermarkten, bouwmarkten, Marskramers, Hema’s en andere grootwinkelbedrijven zijn in staat op zondag de winkel te openen. De eerste groep, de kleine zelfstandigen, kan zich dat eenvoudig weg niet permitteren. Bij die afweging moet gekozen worden voor het behoud van het dorpskarakter, zeker met het bestaande alternatief dat er zes dagen per week, 72 uur, wél kan worden gekocht. Niet doen dus de winkels op zondag open. Bijkomend, vragen zij zich af of het gemeentehuis dan ook op zondag open moet, dat is toch ook een dienstverlening voor de inwoners, die geen tijd zeggen te hebben op andere dagen dan de zondag.

Dit zijn de standpunten van de voor- en tegenstanders binnen de fractie van Leefbaar 3B. Leefbaar 3B zal in de raad van 31 oktober de rekening opmaken, wie in de fractie voor is en wie tegen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*