Weekmarkten in Lansingerland

Iedereen weet dat de markt in Berkel en Rodenrijs vele malen groter is dan die in Bleiswijk en Bergschenhoek. De markten in Bleiswijk en Bergschenhoek zijn verre van kostendekkend. Nu moeten de marktkooplieden uit Berkel de tekorten van hun collega’s in Bleiswijk en Bergschenhoek betalen. Dat kan zo niet door gaan. Leefbaar 3B is groot voorstander van het behoud en stimulering van drie vitale kernen, gaf Leefbaar 3B woordvoerster Marjolein Gielis aan. Het behoud van ons dorpse karakter is van groot belang.

Tijdens de raadsvergadering begin juli dit jaar is na uitgebreid overleg van de fracties van Leefbaar 3B, de ChristenUnie en GroenLinks een amendement ingediend, waarbij het college de opdracht kreeg om te onderzoeken op welke wijze het mogelijk is om op een kostendekkende wijze in alle kernen een weekmarkt te behouden. Die opdracht is door het merendeel van de raadsfracties ondersteund en is door het college gevat in een nieuw raadsvoorstel, dat afgelopen donderdag door de raad is aangenomen. In Berkel blijft de markt ongewijzigd. In de centra van Bleiswijk en Bergschenhoek worden de beide kleine markten omgevormd tot standplaatsen en op termijn via een uitsterfconstructie wordt het aantal kramen teruggebracht tot maximaal drie. Alle marktkooplieden hebben ingestemd met het voorstel. Een voorstel om het aantal kramen in Bleiswijk en Bergschenhoek op termijn terug te brengen tot maximaal vijf haalde het niet in de raad, omdat de kosten dan te hoog worden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*