Verrassende opstelling van wethouder

beleidsnota_LansingerlandDe gemeenteraad heeft het budgetrecht en daarom is in de  Reserves en Voorzieningen vastgelegd dat een besluit van de raad nodig is om een reserve of voorziening in te stellen.

Nu moet er een voorziening van € 1.464.655 worden ingesteld om de problemen met de gevel van het gemeentehuis op te lossen. De wethouder veronderstelde dat hier geen raadsbesluit voor nodig is. Om die reden heeft de fractie van Leefbaar 3B een amendement (wijzigingsvoorstel) voor dit doel ingediend en bovendien gezorgd dat de wethouder een exemplaar van de betreffende beleidsnota, die hij blijkbaar niet kende, in zijn bezit kreeg. De verwachting was daarom dat het aannemen van het amendement slechts een formaliteit zou zijn. lees meer

Tot grote verbazing van de Leefbaar 3B fractie zette de wethouder “zijn hakken in het zand” en claimde dat de instelling van deze voorziening een bevoegdheid van het college is. Hij beriep zich daarvoor op het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), dat wettelijke voorschriften en kaders geeft voor de jaarrekening. Over voorzieningen zegt het BBV alleen onder welke omstandigheden er een voorziening gevormd moet worden, maar niet wie daartoe bevoegd is. Dus blijft gelden wat in de gemeentelijke beleidsnota staat. Interventie van de burgemeester bracht de kwestie tot een bevredigende oplossing en het amendement van Leefbaar 3B is met een gewijzigde tekst, maar onveranderde strekking alsnog aangenomen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*