kadernota 2014

Het college dat de gemeente heeft bestuurd van 2010 tot 2014 heeft nog de kadernota 2014 voorbereid.

Het nieuwe college zal verantwoordelijk zijn voor het beleid en moet dus nog wEuro'sat te kiezen hebben. Daarom is op verzoek van de nieuwe coalitie voorzien in meerdere scenario’s, waaruit gekozen kan worden. De eerste indruk van de kadernota is dat de verbeteringen in de financiële positie vooral bereikt worden door het voornemen om scherper te sturen op de uitgaven en minder door additionele bezuinigingen. In de begroting zat altijd wel wat ruimte om tegenvallers op te vangen, hetgeen tot een positief resultaat op de exploitatie in de jaarrekening ten opzichte van de najaarsnota leidde. Het lijkt er op dat die ruimte nu expliciet is gemaakt. Wij staan daar positief tegenover, maar realiseren ons ook dat het nieuwe college er dicht op moet gaan zitten om tegenvallers zo veel mogelijk te voorkomen.

Onze indruk is dat het preventieve toezicht van de provincie een positieve uitwerking heeft. Een jaar geleden heeft de fractie van Leefbaar 3B erop aangedrongen om de kennis bij provincie en ministerie van Financiën te benutten en de begrotingsscan die door deze partijen is uitgevoerd blijkt een nuttige functie te hebben.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*