Geen verrassingen bij vaststellen kadernota 2023-2026

Volledige in lijn met de woordvoering van fractievoorzitter Don van Doorn werden middels een gemeenschappelijk amendement enkele te behoudende (meer technische) uitgangspunten geschrapt. Met deze aangepaste en scherpere koers werd de kadernota 2023-2026 unaniem vastgesteld. Een prachtig resultaat voor het nieuwe college en onze kersverse wethouder financiën in het bijzonder.

Bezuinigingen op sport en cultuur in 2023 uitgesloten
Tijdens de presentatie van het coalitieakkoord en de behandeling van de kadernota in de commissie Algemeen Bestuur, werd al duidelijk gemaakt dat de sport en cultuursector van doorslaggevend belang is voor het dorpse karakter dat Leefbaar 3B wil koesteren. Om die reden stond al vast dat sport en cultuur buiten beschouwing gelaten zou worden bij de uit te werken taakstellingen. Tijdens de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad bevestigde het college nogmaals met overtuiging deze koers.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*