Simon Fortuyn is sinds 3 juni 2014 namens Leefbaar 3B als wethouder actief in Lansingerland. Hij is de jongste broer van Pim Fortuyn en al zijn  hele leven lang geïnteresseerd in politiek maar naast zijn bestuurslidmaatschap vanaf 2002 van Leefbaar Rotterdam nooit actief geweest in de politiek. De leefbaar politiek spreekt hem aan omdat de inwoner centraal staat. Hard met een hart indien nodig. De politiek is ten dienst aan dezelfde inwoner en niet andersom.

Voorheen zelfstandig ondernemer als producent van enveloppen in de grafische industrie. Na de verkoop van zijn bedrijf in 2008 actief bezig geweest met het voorzitterschap ondernemersvereniging Nieuw Overvecht, aanjager en bestuurslid Stichting Ondernemersfonds Utrecht en bestuurslid Europees Fonds Regionale Ontwikkeling. Maatschappelijke betrokkenheid en een brede belangstelling is wat hem drijft. Niet weglopen voor (moeilijke) beslissingen  altijd  handelen in het algemeen belang.

De portefeuille van Simon dekt zijn brede belangstelling en veel van zijn verantwoordelijkheden treffen het publieke domein . De inwoner aan zet is zijn credo.

Contactgegevens en taken Simon Fortuyn

stuur Simon een e-mail:

Taken
 • Beheer openbare ruimte (inclusief groen, afvalinzameling en riool/water)
 • Facilitaire zaken, inkoop & ICT
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Programmawethouder Dienstverlening & Communicatie
 • Verkeer & vervoer (inclusief A16, HSL, RTHA, N209)
 • 1e locoburgemeester
Ambtsgebonden nevenfuncties
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo, onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Hoefweg, onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Plaatsvervangend lid  algemeen bestuur Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling (SVHW), onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR, onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren, onbezoldigd, (15 juni 2018)
 • Lid bestuurscommissie Vervoersautoriteit (MRDH), onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Lid van de adviescommissie Governance (VNG), onbezoldigd, (VNG 16 februari 2017)
 • Voorzitter bestuurlijke afstemmingsgroep A13/A16, onbezoldigd, (juni 2017)
 • Plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders Dunea, onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergadering van aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Lid Presidium Vervoersautoriteit MRDH, onbezoldigd, (Raad 15 juni 2018)
 • Lid Commissie Regionaal Overleg RTHA, onbezoldigd, (12 juni 2018)
Persoonlijke nevenfuncties
 • Penningmeester bestuur Leefbaar Rotterdam, onbezoldigd
 • Voorzitter Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht (circa vier uur per maand), onbezoldigd
  – Tevens lid van het Platform Ondernemend Utrecht
 • Penningmeester Ondernemersfonds Utrecht (circa tweeënhalf uur per week), onbezoldigd
  – Tevens lid van de Stuurgroep Europees Fonds Regionale Ontwikkeling
 • Directeur/groot-aandeelhouder Plenum Holding B.V., onbezoldigd
 • Voorzitter Pim Fortuynprijs (circa 5 uur per jaar), onbezoldigd
 • Algemeen bestuurslid U-Safe (16 uur per jaar), onbezoldigd
Politieke partij Leefbaar 3B