APV 2019 besproken in raadscommissie

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. Uit de regels van de APV blijkt vaak dat ergens een vergunning voor nodig is. Elk jaar wordt in de december vergadering van de gemeenteraad van Lansingerland de APV vastgesteld voor het komende jaar.

Dit jaar stelde het college de raad nauwelijks wijzigingen voor ten opzichte van de APV 2018. Leefbaar 3B woordvoerder Marjolein Gielis gaf aan dat de essentie moet zijn: Minder regeldruk en meer service. Wat Leefbaar 3B betreft moet de APV in de praktijk worden uitgevoerd naar de geest van de verordening (wat willen we bereiken) en indien het echt niet anders kan, dan pas moet de APV worden uitgevoerd naar de letter van de wet.

Er ontstond behoorlijk wat discussie over artikel 2.48 dat gaat over ”hinderlijk alcoholgebruik”. Leefbaar 3B is van mening dat de titel van dit artikel gewijzigd moet worden naar “Hinderlijk gedrag als gevolg van het gebruik van alcohol en/of drugs”. Overigens is dit onderwerp één van de redenen waarom het agendapunt geen hamerstuk maar een bespreekstuk wordt in de raadsvergadering van 20 december. Leefbaar 3B is het met het CDA eens dat dit artikel beter omschreven moet worden in de APV, dan in het huidige voorstel. De discussie over dit onderwerp zal dus terug komen in laatste raadsvergadering van dit jaar.

1 Comment

 1. Ik wil reageren op het bericht over de APV -2019.
  De reactie is wat laat , omdat ik tussen 16 dec en 7 januari was opgenomen in het ziekenhuis.

  Terwijl in de APV 2010 en van 2013 nog verboden was om vrauto’s langer dan 6 meter en hoger dan 2.40 meter in de woonwijk uitzichtbenemend te parkeren is deze bepaling omstreeks 26 mei 2017 geschrapt.
  Merkwaardig , omdat je van de Leefbaren 3B in het bestuurscollege juist zou mogen verwachten dat ze burger zouden vrijwaren van het wildparkeren van vrachtauto’s.

  In de nieuwe APV van 2019 staat weliswaar een verbod voor het parkeren van vrachtwagens ( 1b) . Maar anderszijds ook een overrulende regel ( 5) die het wildparkeren de hele werkdag gedoogd.

  * * * * * * * *

  Artikel 5:8
  Parkeren van grote en uitzichtbelemmerende voertuigen

  1.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, te parkeren:
  a.

  op een door het college aangewezen plaats waar het naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

  b.

  op de weg bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hun anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.

  2.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.

  3.

  Het in het eerste lid, aanhef en onder a en het tweede lid zijn niet van toepassing op campers, kampeerauto’s. caravans, kampeerwagens en vouwwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden.

  4.

  Het in het eerste lid, aanhef en onder b, gestelde verbod is niet van toepassing gedurende het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

  5.

  Het tweede lid is voorts niet van toepassing op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

  6.

  Het college kan ontheffing verlenen van de in het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid gestelde verboden.

  * * * * * * * * *

  Helaas krijg ik de indruk dat het parkeren van vrachtwagens in de woonwijken weer een dor hamerstuk is geworden.
  Daarom verzoek ik de fractie van de Leefbaren om nog eens goed naar de tegenstrijdigheden in de parkeer AOV voor groter bedrijfswagens om te zien.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*