Fractie

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

“Minder regeldruk en meer service.” Een stukje letterlijke test uit het raadsvoorstel, dat Leefbaar 3B uit het hart is gegrepen. Dat is wat we willen. Dat willen we allemaal. Terugdringen administratieve lasten, vergroten vrijheid inwoners/ondernemers, […]

Fractie

APV wordt binnenkort geactualiseerd

Onze maatschappij en de visie daarop verandert geleidelijk. Daarom moet periodiek de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bij de tijd gebracht worden. Regels die niet meer toepasselijk of onwenselijk zijn moeten geschrapt en sommige andere meer […]