APV wordt binnenkort geactualiseerd

APV_Leefbaar3b_LeErOnze maatschappij en de visie daarop verandert geleidelijk. Daarom moet periodiek de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bij de tijd gebracht worden. Regels die niet meer toepasselijk of onwenselijk zijn moeten geschrapt en sommige andere meer eigentijds gemaakt worden.

Het college van B&W stelt voor om bij dat proces de stakeholders te betrekken. Het gaat dan om mensen die hetzij belang hebben bij bepaalde regels, of ook zij die er last van hebben. De fractie van Leefbaar 3B steunt deze aanpak van ganser harte. Het betrekken van inwoners en belanghebbenden bij het gemeentebestuur is immers een belangrijke bestaansreden van de partij Leefbaar 3B.

Wij vinden verder dat hinder voor inwoners van regels geminimaliseerd moet worden, maar zonder regels kan ook niet. Een van de taken van de overheid is immers het beschermen van de burgers tegen kwaadwilligen. Leefbaar 3B is erg benieuwd hoe het proces tot actualisatie van de APV zal gaan verlopen.

1 Comment

 1. Het belang van een weloverwogen APV voor de leefbaarheid.

  De vrijheidsbeleving dient in balans te zijn met de overlast/ hinder –preventie .
  Met name in de randstadgemeenten waar men nogal dicht op elkaar lip zit.
  Ontwikkelingen in de bouw, in het bijzonder in het zelfklussen gaan snel . Denk daarbij aan horizontale ventilatie van keukenkwalm ( anders dan de normale via de schoorsteen/ het dak omhoog) die een deur verderop de woning kan binnen dringen. Of aan star afgestelde led-tuinverlichting die hinderlijk bij een ander naar binnen kan priemen.

  Of het stoken van zodanige afvalmaterialen in de allesbranders/ openhaard dat er een stekende zoutzure brandlucht wordt verspreid die voor COPD patienten heel wat schadelijker is dan de nogal abstracte fijnstof- issues waarmee de CBS-statistici zo gaarne dollen.
  Snuffelpalen voor fijnstof en dioxine staan nu eenmaal bij de erkende verkeersaders / erkende industriegebieden . Maar niet in de wijken waar openhaarden /allesbranders mogen worden gestookt.
  Iets van het algemeen beleden groene duurzaamheidsdenken moet door geextrapoleerd worden naar het APV -denken van onze 3B-overheid.

  Kortom elke burger is gebaat bij goede regels die de leefbaarheid en goede verstandhoudingen in de wijken/ directe woonomgeving verzekeren.

  Het geven van een eigentijdse invulling aan de APV’s kan voorkomen dat de overheid NIET THUIS moet geven bij ernstige hinder en node moet doorverwijzen naar een rechtwinkeltje of naar het nerinkje van een mediateur in het Oude Noorden van Rotjeknor.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*