Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

“Minder regeldruk en meer service.” Een stukje letterlijke test uit het raadsvoorstel, dat Leefbaar 3B uit het hart is gegrepen. Dat is wat we willen. Dat willen we allemaal. Terugdringen administratieve lasten, vergroten vrijheid inwoners/ondernemers, aanzetten tot het vinden van nieuwe oplossingen en het anders denken stimuleren. Dat wilt u toch ook?

Helaas blijkt uit de praktijk dat dereguleren in de praktijk vaak juist extra regulering met zich meebrengt. In de praktijk blijkt dat toch wat lastiger te zijn. Deregulering kan immers ook vervelende consequenties hebben. lees meer

Wat wij voorstaan is een gezonde grondhouding: GEWOON DOEN!

Marjolein Gielis stelde namens Leefbaar 3B dat de APV in de praktijk moet worden uitgevoerd naar de geest en minder naar de letter van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Indien het echt niet anders kan, dan pas moet de APV worden uitgevoerd naar de letter van de wet.

Wij hebben het college gevraagd om op enkele kleine punten de voorgestelde teksten nog eens kritisch tegen het licht te houden. Zoals bijvoorbeeld artikel 2.47, waarin hinderlijk gedrag op openbare plaatsen wordt verboden. Dit hoeft wat Leefbaar 3B betreft geen apart artikel te zijn. Dat valt vast wel onder een algemeen kopje te vatten. Wat Leefbaar 3B betreft is hinderlijk gedrag namelijk ook niet toegestaan op particuliere grond, in gesloten gebouwen en in het openbaar vervoer.

1 Comment

  1. APV minder naar de letter en meer in de geest …!!
    Dat appelleert aan het gebruik van gezond verstand bij de bestuurders in plaats van juridische haarkloverijen.

    Dan vermindert het risico dat het overheidsgezag erodeert als een hinderlijke misstand te lang een wegkijk-hiaat zou blijven in de APV naar de strikte letter.
    Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan open-haarden die carcinogene kwalm over de nabije woonomgeving uitbraken , iets wat bij mijn weten nog totaal niet is geincorporeerd in het roemruchte fijnstof-issue van het Haagse duurzaamheidsbeleid.

    Overigens zou de APV er ook baat bij hebben als de 3B – wijkagent door de burger voortaan weer directer en informeler benaderd kan worden dan via de ‘loden-deur flexibiliteit’ van die digitale Rijnmond- Moloch.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*