Onderwijsvisie Lansingerland

Zo’n twee jaar geleden heeft de raad per amendement aan het college gevraagd om een visie te formuleren op de rol van de gemeente bij het onderwijs in Lansingerland. Uitgangspunt was de wettelijke huisvestings-taak van waaruit de gemeente de samenwerking tussen de verschillende spelers in het onderwijsveld zou moeten bevorderen.

De indieners van het amendement meenden dat het onderwijs gebaat zou zijn met stimulering van slimmere manieren van samenwerking. De kosten van het onderwijs zouden daardoor volgens hen niet hoeven te stijgen en ze zouden misschien wel kunnen dalen.

De achtergrond van het amendement was namelijk het feit dat de gemeente Lansingerland per jaar circa € 2,2 miljoen meer uitgeeft aan onderwijs dan zou moeten, gegeven de algemene uitkering van de rijksoverheid. De fractie van Leefbaar 3B heeft twee jaar geleden tegen het amendement gestemd omdat ze verwachtte dat het eindresultaat een lastenverhoging voor de gemeente zou worden. lees meer

De onderwijsvisie is er nu. Het proces heeft langer geduurd dan verwacht, maar alle betrokkenen waaronder ouders en schoolbesturen hebben de ruimte gekregen om hun invloed uit te oefenen. Het proces is dus op een manier gegaan die in overeenstemming is met ons partijbeleid van betrekken van de inwoners die het aangaat.

De visie bevat verschillende interessante onderdelen. Van groot belang vinden we de aandacht voor het schoolmaatschappelijk werk en voor de aansluiting tussen onderwijs en werk. We zijn tevreden over het visiedeel, maar niet over de ideeën voor de implementatie. Het college stelt voor om € 142.500 incidenteel en € 140.000 structureel (elk jaar weer) extra uit te geven. Wij vinden dat het kostenneutraal moet. Er moet dus nog meer geschoven worden in de prioriteiten en het slimmer samenwerken moet meer bevorderd worden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*